افزودن نظر جدید

آنچه در این مقاله آمده حقایقی بر اساس اسناد تاریخی است. حال اینکه شما آن را جنگ با هویت ایرانی می‌دانید نشانگر عدم دقت شما در مطالعه مقاله است. همچنین اینکه فرمودید «بیا قبول کنیم این افتخار اونم تو اون دوره فقط نسیب ماشده» صحیح به نظر نمی‌رسد. اگر افتخاری باشد (که نیست) نصیب یونانیان و فراعنه مصر است! کلئوپاترای هفتم که یک زن بود، 600-700 سال پیش از خسروپرویز، در سرزمین مصر به شاهی رسید. همچنین ملکه بودیکا Boadicea هم 500 سال پیش از خسروپرویز در سرزمین بریتانیای کنونی حکومت میکرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.