افزودن نظر جدید

سلام نشر این مطالب چه معنی داره آیا در ابتدای خلقت نیز ازدواج با محارم وجود نداشته ؟ در زمانهای بسیار قدیم که تعداد انسانها به اندازه حالا نبوده است ، این وضعیت نبوده است ؟ آیا نسل انسان از یک پدر و مادر نیست ؟ و همه انسانها فرزندان یک ادم و حوا نبوده اند ؟ چرا اینگونه اسنادی را که منسوخ شده اند و دیگر هیچ دینی از آن حمایت نمیکند برای تضعیف یک دین بکار میبرید ؟ بنظر من اینگونه رفتار و برخورد صحیح نمیباشد !!! گذشته چیزی بوده که گذشته ، اگر مدعی راهنمایی و اصالت هستید ، برای آینده فکری کنید نه گذشته را بهم بزنید تا از درونش چیزی برای تضعیف پیدا کنید . ما همه فرزندان ادم و حوای رانده شده از بهشت هستیم و خطا کار پس بیاییم به درگاه خدای خود خالصانه برویم نه .............. موید و منصور باشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.