افزودن نظر جدید

اینکه آنان اهداف مادی داشتند، دلیل بر این نیست که "همه آنچه که اتفاق افتاد ظلم و ستم جبران ناپذیر بر مردم ایران بوده باشد". بسیاری از نواحی بدون درگیری فتح شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.