افزودن نظر جدید

1_این نبود اشتراک اعتبار تاریخی اش را زیر سوال می برد چطور ممکن است چنین واقعه بزرگی در منابع اشتراک نداشته باشد 2_مبهم است پس لطفا از نام اخشورش استفاده کنید نه خشایارشاه 3_اول داستان آمده پس از ضیافتی 180روزه شاه فرمان داد تا وشتی.....4_نام یهودیان در هیچ یک از کتیبه های هخامنشی نیامده حتی در نقش برجسته های تخت جمشید هم اثری از آنها نیست برطبق کدام سند باستانی در هخامنشیان با همدستی یهودیان اگیبی را تاسیس کردند؟!6_این احتمال اینکه این داستان حتی در منابع یهودی نیز اعتبار نداشته باشد را بیشتر می کند7_اهل خرد می دانند که حرف کسی در مورد وقایع شاهنشاهی که کوچکترین آشنایی با تشکیلات آن نداشت چقدر اعتبار دارد؟!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.