افزودن نظر جدید

اسلام یک نگاه جهان‌وطنی به هستی دارد. نگاهش فراتر از مرزهای جغرافیایی و نژادی است. اما دین زرتشتی (متن اوستا) و سران زرتشتیگری همواره بر تعصبات قومیتی و نژادی تأکید داشتند [http://www.adyannet.com/news/2546].
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.