افزودن نظر جدید

شما از کدوم علم صحبت میکنید ادرار حاوی مواد عفونت زاست که در صورت برخورد با پوست باید سریع شسته بشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.