افزودن نظر جدید

سلام لطفا به سایت پژوهش های ایرانی بروید و نظر یک دانشمند باستانشناس ایرانی را هم درباره ریچارد فرای بخوانید . شما در این مقاله بگونه ای فرای را معرفی نمودید که بعضی احساس کنند که اصل کار این اشخاص خوب بوده چون اگر نبودند فرهنگ و تمدن ایران ناشناخته می ماند اگرچه ضربه ای هم به آثار باستانی ایران با خروج آنها یا هر چیز دیگری حاصل شود جمع بندی شما قضاوت درستی در باره این شخص ارائه نمی دهد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.