افزودن نظر جدید

اولا خاک بر سر خودت که اینقدر بیسواد هستی متأسف رو نوشتی (متاصف) ! دوما خاک بر سر مادرت که دامنش آلوده به فحشا هست و لجنی مثل تو رو پس انداخت که نژاد پرست هستی و به عربها ( به همه عربها ) توهین کردی. یعنی بین خوب و بد فرقی نذاشتی و به همه توهین کردی. سوما خاک بر سر پدرت که حاضر شده یک زن فاحشه خبیث نجس رو تو خونه ش نگه داره. فقط یک حرومزاده میتونه اینجور به همه مردم یک قوم توهین کنه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.