افزودن نظر جدید

این مطلبی که بیان شده، مربوط به همه زنان نیست و مطلق نیست، بلکه در روایات دیگری چنین آمده است:«ایاک و مشاورة النساء الاّ من جرّبت بکمال عقل ...» «برحذر می دارم تو را از مشورت با زنان مگر آن زنانی که به دارا بودن کمال عقل تجربه شده اند.» منبع: نهج البلاغه صبحی صالح نامه 31 بحار، ج100، ص253. موارد دیگر هم از همین باب هست که باید از اهل فن پرسید...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.