افزودن نظر جدید

یاوه گرایی شما پایانی ندارد .راستینگی؟؟؟شما جز دروغ و لیچار بافی چیزی نگفته و ندارید.گواه من سخنان پارادخش شما در جستارهای گوناگونتان است که با هم همخوانی ندارد براستی راست گفتند که دروغگو کم بَرم(حافظه) می شود.من و دگر دوستانم تاکنون چندین بار پاسخ گواهمند نیکژ(ارائه) کرده ایم ولی یا با دشنام پاسخ داده اید(که شایسته خودتان است) یا با بهانه تراشی و دروغ بافی از پاسخ دادن گریخته اید. لیچار نگویید ما کجا سخنان هرودوت و گزنفون را رد کرده ایم؟؟ درباره دیروک(تاریخ)باید با پروا(احتیاط) سخنید و ژرف کاوید تا به بیراهه نرویم.این نکته ایست که هرکسی درنمیابد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.