افزودن نظر جدید

جناب کامبیز بیاد ندارم برادر شهیدم روزی اسمی و نامی از کوروش شما و میراثش برده باشد ولی از دین و وطنش و ناموسش چرا! من بچه دزفولم با جنگ بزرگ شدم و آن را با تمام گوشت و پوستم حس کردم؛ (نه مثل برخی که فقط اسمی از آن شنیده‌اند) به یاد ندارم در آن دوران کسی از اطرافیانم حرفی از کوروش و میراثش زده باشد هرچه بود دفاع از ایمان عقیده و وطن بود. در برابر تهاجم بیگانه‌ای به اسم صدام و اربابان آمریکایی و اروپایی اش. آن زمان امثال همفکران شما در وطن نبودند که ادعای میراث کوروش داشته باشند حالا برای تقسیم غنایم پیدایشان شده و ادعای میراث می کنند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.