افزودن نظر جدید

جناب بابک و ناشناس در ضمن میتوانید در صفحه قتل عام اوپیس ... هم نظریات فرشید را مطالعه نمایید .... بخوبی و بادسند سخن گفته اند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.