افزودن نظر جدید

من خودم شخصا( کاری به دیگری ندارم ) به تمام عقاید احترام میزارم ولی در مقابل کسانی که بزرگان دروغ و تهمت بسته اند تا جایی که توان دارم می ایستم( انهم با سلاح عقل و منطق ) نه شمشیر یا به اصطلاح بعضیا مشت در مقابل مشت. در این سایت و در این پست ادم هایی که واقعا منطقی بحث کرده اند کم بودند و اکثرا فقط جو داده اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.