افزودن نظر جدید

شما چرا اون داشمندان مسلمونو نمیبینی چطور انقدر اطمینان داری تو دوران هخامنشیان و اشکانیان وساسانیان همه چی خوب بوده هیچ بدی و فسادی وجود نداشته فکرکنم شیطان تو اون دوره ی ایران باستان تو استراحت مطلق بوده که انقدر همه چی خوب بوده یاشما رفتی از همه ی اون آدمها پرسیدی که میگی همه در آسایش وآرامش بودن یاهمینطور تودوره ی اسلام که میگی همیشه در شورش بود هرچند من تواین 200سال فقط مدافع دوران حق مطلق حضرت علی هستم بقیش به من ربط نداره بعدشم چطور میگی اکثریت مردم اسلامونمیخواستن درصورتی که خود نویسندگان وکتابهایی که راجب حمله ی اعراب نوشتن شما قبول دارین گفتن بسیاری از ایرانیان خودشون اسلامو انتخاب کردن یاحتی اینکه چندهزار ایرانی به سپاه اعراب ملحق شدنم گفتن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.