متی می‌گوید مسيح پسر خدا نيست

  • 1396/04/19 - 23:41
تثليث يعنی خدا، مسيح و روح‌القدس هر سه خدا هستند و مسيح هم خدا و هم پسر خداست! اما انجيل متي بيش از بيست مرتبه گفته است كه مسيح پسر خدا نيست و حتي در برخی موارد مسيح را در مقابل روح‌القدس و جداي از او قرار داده است.

پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب _ تثليث يكی از عقايد خرافی مسيحيان است كه توسط پولس وارد مسيحيت شد و معنای تثليث اين است كه خداوند، مسيح و روح‌القدس، هر سه يك خدا هستند، هر سه متفاوت از ديگری هستند؛ و حضرت مسيح (عليه‌السلام) درعین‌حال كه خداست، پسر خداوند هم هست! جدای از اينكه عقل هيچ خردمندی چنين عقیده‌ای را نمی‌پذیرد، انجيل متی هم بيش از بيست مرتبه با اين عقيده مخالفت كرده است و از آن حضرت با عبارت پسر انسان یادکرده است نه پسر خدا: «بدانید که پسر انسان را قدرت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست.» [انجيل متی 9: 6] تثليث می‌گوید روح‌القدس و مسيح هر دو يكی هستند اما متی، مسيح را در مقابل روح‌القدس و جدای از او قرار داده است: «و هرکه برخلاف پسر انسان سخنی گوید، آمرزیده شود امّا کسی که برخلاف روح القدس گوید، در این عالم و در عالم آینده، هرگز آمرزیده نخواهد شد.» [متی 12: 32]

تولیدی

دیدگاه‌ها

عزیزم این حکم برای این بوده که وضعیت کلیسا افسس از کنترل خارج شده بود و بی نظم بود و زنها هم تحت تثیر پیامبران دروغین بودن و اگاهی کمی از دین داشتن پس پلس با گفتن این حرف فرصت یاد گرفتن رو در اختیارشون می گذاره پاسخ دادن

عزیزم روح القدس روح خداست و مسیح روح اقدس رو داشت و این رو از رو گفت که میگفتن دیو و ارواح پلید داره

تثلیث یعنی خدا یکیست اما 3 جلوه داره و مسبح کلامه که به شکل انسان خاکی شد

تازه مسیحیت میگه خدا محدود به جسم نیست ای اینقدر سخت و هیر قابل فهمه

لوهیت پسر در عهد جدید ویرایش در عهد جدید عیسی خود را به طور مستقیم خدا نخوانده با این حال مشخصات خدا از جمله یکی بودن با خدا،[۱۶] پیش موجودیت و بی‌زمانی[۱۷] مورد پرستش واقع شدن همچون خدا[۱۸] و تجلی خدا[۱۹] را بخود نسبت داده‌است. در فراز یوحنا ۲۰ تومای رسول مسیح را «خداوند و خدا» خوانده و عیسی در جواب به این سخن می‌گوید: «خوشابه‌حال آنان که نادیده، ایمان آورند» عیسی برخی صفات خدا در عهد عتیق که معمولاً گمان می‌شود تنها برای خداوند مقدور است را گاهی بخود نسبت می‌داد که از جملهٔ آنها، «من هستم»[۲۰][۲۱] «داور»[۲۲][۲۳] «اول و آخر»[۲۴][۲۵] «بخشایندهٔ گناه»[۲۶][۲۷] می‌باشند. اما حواریون و دیگر نویسندگان عهد جدید عیسی را به وضوح» خداً (Theos) خوانده‌اند.[۲۸][۲۹][۳۰][۳۱][۳۲] وی را همذات با پدر،[۳۳] ازلی[۲۹] خالق فرشتگان[۳۴] واسطهٔ خلق جهان[۳۵] دانسته و او را همچون پدر عبادت می‌نمایند.[۳۶] در فراز یوحنا باب ۱۰ آیات ۲۵ تا ۳۳ می‌خوانیم: عیسی پاسخ داد: «... «من و پدر یکی هستیم». آنگاه بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا او را سنگسار کنند. عیسی به ایشان گفت: «کارهای نیکِ بسیار از جانب پدر خود به شما نمایانده‌ام. به‌سبب کدامین یک از آنها می‌خواهید سنگسارم کنید؟» پاسخ دادند: «به‌سبب کار نیک سنگسارت نمی‌کنیم، بلکه از آنرو که کفر می‌گویی، زیرا انسانی و خود را خدا می‌خوانی.» یوحنای حواری در دیباچهٔ انجیل خود الوهیت مسیح، همذات بودن وی با پدر، تمایز با پدر و تجسم وی را اینگونه شرح می‌دهد: در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود، از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیلهٔ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی می‌تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده‌است. مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستادهٔ خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا بوسیلهٔ او همه ایمان بیاورند… پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم - شکوه و جلالی شایستهٔ فرزند یگانهٔ پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می‌زد و می‌گفت: «این همان شخصی است که در بارهٔ او گفتم که بعد از من می‌آید اما بر من برتری و تقدم دارد زیرا پیش از تولد من، او وجود داشت.» انجیل یوحنا باب ۱ آیات ۱–۷ و ۱۴–۱۵ آر. سی اسپرول(R. C. Sproul)، الهی دان مسیحی، در مورد یوحنا ۱:۱ با اشاره به [کلمه] (Logos) (یونانی: λογος) چنین می‌نویسد: «در این آیهٔ چشمگیر، Logos هم از خدا متمایز شده [کلمه نزد خدا بود] و هم با او یکی انگاشته شده‌است [کلمه خدا بود]. این جمعِ اضداد تأثیر بسیاری بر شکل گیری آموزهٔ تثلیث داشت زیرا به موجب آن، Logos به عنوان دومین شخصِ تثلیث ظاهر می‌شود. کلمه به لحاظ شخص از پدر متمایز است، اما با او همذات می‌باشد.» دکتر دانِیل بی. والاس استاد زبان یونانی، در مورد اهمیت ساختار فراز اینچنین توضیح می‌دهد: «ساختاری که انجیل نگار انتخاب کرده، موجزترین شکل ممکن بود برای بیان این اندیشه که «کلمه» خدا بود، اما متمایز از پدر.» بدین ترتیب تشخص کلام (اقنوم پسر-عیسی مسیح) متمایز از تشخص پدر اما همذات با وی می‌باشد. ویلیام بیدِروُلف (W. Biederwolf) می‌نویسد: «کسی که بتواند عهد جدید را بخواند اما پی نبرد که عیسی ادعا می‌کند که شخصی برتر از یک انسان است، مانند کسی است که به هنگام ظهر به آسمان صاف نگاه کند و خورشید را نبیند.»

نگاه کنید من و ماه بیگم یک نفریم فقط با دو تا گوشی اومدم مثل تثلیث

ر الاهیات مسیحی ویرایش طبق تعالیم مسیحی، مسیح شخصیت دوم تثلیث اقدس و بعد حلولی یا درون‌باشندهٔ خداست.[۵۱] دکتر مهرداد فاتحی در این باره می‌نویسد: «این حلول، حلولی است در تاریخ. خدای مسیحیان در عین حال که بی‌نهایت از همهٔ مخلوقات خود برتر و با همهٔ آنها متفاوت است، ولی با آنها بیگانه نیست. بلکه چون ذات او محبت است، عار ندارد به مخلوق خود نزدیک شود وحتی با او یگانه گردد. انجیل بی‌پروا و کاملاً بر خلاف انتظار انسان اعلام می‌دارد که خدا در یک شخصیت تاریخی یعنی عیسای ناصری حلول کرده است. خدا بشریت را به خود گرفته و در سیمای یک انسان به جهان ما قدم گذاشته‌است. مسیحیان به پیروی از انجیل، این بُعد دوم از وجود خدا را که در تاریخ حلول می‌کند، «پسر» می‌خوانند.»[۵۱] او همچنین می‌نویسد: خدا در بُعد دوم وجود خود یعنی «پسر» در تاریخ ظاهر شده تا پسران و دختران گمشدهٔ خود را جستجو کند. او برای رستگاری انسان رنج کشیده و بر روی صلیب جان داده‌است.[۵۱] بر اساس تعالیم مسیحیت و کتاب مقدس، مسیح دارای الوهیت می‌باشد[۵۲] و با خدای پدر (شخصیت اول تثلیث اقدس)[۵۳] و روح القدس (شخصیت سوم تثلیث اقدس)[۵۴][۵۵] همذات است. او کلمه خداوند است و کلمه جسم پوشید در میان انسان‌ها آمد.[۵۶] او تنهانجات دهنده است. عیسی خود در اناجیل می‌گوید من و خدا یکی هستیم.

من و ماه بیگم یک نفریم فقط بادو تاوسی مختلف و بعد مختلف پیام می دیم مثل خورشید که هم نور و هم گرما داره یاH2o که هم اب و هم بخار و همیخ

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.