روش نوین زرتشتیان در مورد جسد مرده

  • 1391/10/05 - 08:04
در بین زرتشتیان خارج از ایران ، در روشهاي جديد كه براي سوزاندن استفاده مي شود از آتش استفاده نمي شود و آبهاي بدن با امواج ماكروويو تبخير شده و خاكستر به دست مي آيد.
new way for zoroastrian

بخشي از خاكستر شادروان موبد مهربان زرتشتي به كنار مادرش رسيد. چندي پيش به بخشي از وصيت بهشتي روان موبد مهربان زرتشتي عمل شد و بخشي از خاكستر وي در كنار آرامگاه مادرش آرام گرفت. شادروان موبد مهربان زرتشتي وصيت كرده بود كه خاكستر بدن وي در شهرهايي كه وابستگي هايي به آنها داشت پراكنده شود. موبد مهربان فيروزگري اجراي بخشي از اين وصيت را كه خواستار قرارگيري خاكستر بهشتي روان موبد مهربان در كنار آرامگاه مادرش در قصرفيروزه بود را بر عهده داشت.

شادروان موبد مهربان زرتشتي يكي از خيرانديشان بزرگ جامعه زرتشتي بود كه چند ماه پيش در سن دياگو زندگي را بدرود گفت. وي به همراه برادرش بهشتي روان موبد فريدون زرتشتي، مدارس، نيايشگاه ها و اماكن خيريه ديگري را براي زرتشتيان در سراسر جهان ساخت و يا آنها را تجهيز و بهسازي كرد.

بنابر اعتقاد زرتشتيان، انسان از نيروهاي فروهر، وجدان، روان، جان و خرد، شكل گرفته است كه پس از مرگ اين اجزا از يكديگر جدا مي شوند. تن به عنوان بخش مادي انسان پس از مرگ به اجزاي سازنده مادي خود تجزيه مي شود و به طبيعت بازمي گردد. اين بازگشت تن به طبيعت به هر صورتي مي تواند باشد و تنها لازم است كمترين آلودگي را به آتش، خاك، هوا و آب برساند.

در روشهاي جديد كه براي سوزاندن استفاده مي شود از آتش استفاده نمي شود و آبهاي بدن با امواج ماكروويو تبخير شده و خاكستر به دست مي آيد.
توجه*:
در بین زرتشتیان روش برخورد با جسد مرده ، تنوع های بسیاری داشته است مثلا قرار دادن جسد در دخمه ، سوزاندن و دفن در خاک
ولی امروزه در خارج از ایران و در بین زرتشتیان روش جدید انجام می شود و آن استفاده از ماکروویو برای از بین بردن جسد است.

*این متن از نویسنده است.

منبع:

سایت امرداد

دیدگاه‌ها

با سلام با ما در کانال نقد زرتشت و باستان گرایی در تلگرام همراه باشید: https://telegram.me/n_bastan/26 منتظرم شما هستیم.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.