نژاد آریایی

03/12/1394 - 11:57

در قانون اساسی مشروطیت ایران که پیش از فوت مظفر‌الدین شاه بیمار در سال 1285 شمسی طی 57 اصل به تصویب رسید، اصولی چند به عنوان متمم قانون اساسی اضافه گردید.
اصل دوم متمم که با اصرار شیخ فضل الله نوری اضافه شده بود، و به وسیلۀ علامه نایینی هم مورد تایید و تاکید قرار گرفت، تصریح داشت که برای جلوگیری از تصویب قوانین مخالف اسلام...

03/01/1394 - 18:42

خلاصه اینکه یوتاب ابداً در زمان حمله اسکندر مقدونی، هیچ دفاعی از ایران نکرد. چون وی حدوداً 300 سال پس از حمله اسکندر متولد شد! از سویی وی همسر یک سردار رومی و متحد رومیان بود. هیچ نسبتی هم با آریوبرزن (سردار هخامنشی) نداشت، بلکه خواهرِ آریوبرزن دوم (حاکم آذربایجان و ارمنستان در زمان اشکانیان) بود. لذا هیچ افتخاری برای ایران شمرده نمی‌شود...

02/22/1394 - 15:14

کاتوزیان به نقل از ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، می‌نویسد: «شاه ارتش را ملک خود و درآمدهای نفتی را متعلق به خودش می‌دانست. در بسیاری از موارد، خودم در تلویزیون دیدم که می‌گفت من، پول من، نفت من، درآمد من. او به‌هیچ‌وجه معتقد نبود که درآمدها متعلق به مردم است.» پس از شاه، خاندان پهلوی در رتبه‌ی بعدی هرم فساد اقتصادی بودند که عمدتاً...

02/03/1394 - 16:49

آیا ابوریحان بیرونی گفته است که کورش همان کیخسرو است؟! آیا ابو ریحان معتقد بود که کورش از شاهان ایرانی است؟ در پاسخ باید بگوییم ک خیر! به هیچ وجه! ابوریحان به صراحت می‌گوید که کورش جزو شاهان ایران نبود. به صراحت می‌گوید که کورش تنها و تنها دت نشانده بهمن اردشیر بود. می‌گوید ادعای یونانیان -درباره اینکه کورش شاه ایران بوده- دقیق نیست. بلکه ناشی از خلط مبحث است.

01/19/1394 - 12:44

از دوران هخامنشی تا امروز آنقدر اقوام مختلف از پارسی و سکایی و تورانی و یونانی و عرب و تاتار در این سرزمین بهم آمیخته اند که تصور خون و نژاد خالص، کودکانه است. استعمار، پس از ایجاد یك ناسیونالیسم نژادی غلط، فرضیه‌های نژادی را مطرح كرد. در حالیکه اولاً از نظر زیست شناسی تنها یك نژاد انسانی وجود دارد و در ثانی قومی به نام آریایی وجود داشتند، اما نژادی به نام آریا...

12/14/1393 - 09:11

زنان هخامنشیِ به اسارت درآمده به این گمان که داریوش سوم کشته شده، زاری و شیون سر دادند. چه اینکه می‌پنداشتند سرنوشتی بس تلخ و ناگوار در انتظارشان است. اسکندر کبیر هنگامی که صدای گریه و نالۀ آنان را شنید، لئوناتوس را نزد آنان فرستاد و پيغام داد كه از سوی من آسیبی به شما نخواهد رسید. شأن و منزلت شما حفظ خواهد شد. اين چنين پيغام مهرآميز...

12/11/1393 - 07:48

لیکن به راستی دلیل ذوالقرنین بودن کورش چیست ؟! این نوشتار به نقد دلایل ذوالقرنین بودنِ کورش می‌پردازد، آن هم از دریچه نگاه به موضوع شاخ (چه اینکه مدعی هستند کورش تاجی با دو شاخ داشت، لذا او همان ذوالقرنین به معنی «صاحب دو شاخ» است). ادعای برخی این است که تصویر زیر همان نقش‌نگاره کورش هخامنشی است که در کاخ دروازه پاسارگاد...

12/05/1393 - 08:42

تصویر ساختمان دروازۀ پاسارگاد را مدت‌ها تصویر آرمانی شاه بزرگ می‌دانستند. در حقیقت این تصویر ایزد نگهبان فینیقی را نشان می‌دهد: یک بعل جوان با چهار بال و تاجی مصری بر شاخ قوچ. در بالای این نگاره تا میانۀ سدۀ پیش هنوز یکی از نبشته‌های بی‌شمار سه زبانه‌ای قرار داشت که داریوش نویسانده بود: «من، کورش، شاه، هخامنشی». ظاهراً کورش نظیر این پیکره‌های ایزدان را پس از گشودن سرزمین‌ها دیده بود...

08/04/1393 - 11:46

آنچه از این نوشتار حاصل می‌آید، این است که اقوام ایرانی و عرب از گذشته‌های بسیار دور و از عصر تاریخ اساطیری تاکنون با یکدیگر آمیزش اختلاط نژادی داشته و دارند. لذا سخنانی که برخی خیا‌ل‌پردازان نژاد پرست پیرامون نژاد پاک و خالص آریایی بیان می‌کنند، توهماتی بیش نیست. این نوشتار پاسخی است به توهمات آریاگرایان افراطی...

04/18/1393 - 19:55

فریدون یکی از پادشاهان پیشدادی ایران، همان کسی است که ایران زمین را از شرّ ضحاک اهریمنی نجات داد. در شاهنامه فردوسی، درباره‌ی فریدون آمده است که وی سه پسر به نام‌های سلم و تور و ایرج داشت. هنگامی که پسرانش به سن جوانی رسیدند، خواست سه همسر نیکوسرشت و بافرهنگ برای آنان بیابد، اما ...

03/31/1393 - 09:50

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_هر دین و آئینی چه الهی و چه غیره الهی برای خود شاخصه‌هایی دارد که با آن‌ها شناخته شده و از دیگر ادیان موجود متمایز می‌شود. که در این میان، دین اقوام کهن ایران برای خود، شاخصه‌هایی دارد که شرح آن‌ها در کتاب «یشتها» آمده است.

03/20/1393 - 00:00

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ساکنین و اقوام بومی ایران، که قبل از ورود آریایی‌ها در نقاط مختلف فلات ایران سکونت داشتند، دارای عقاید مهر پرستی بودند.

01/25/1393 - 13:51

آریایی‌گرایان خود را مالک علی‌الاطلاق سرزمین ایران دانسته و هر قوم و نژادی را بیگانه و متجاوز می‌دانند! لیکن حقیقت این است که ورود آریاییان به فلات ایران (و تصرف سرزمین‌های ایرانی به دست آریاییان) نیز با خشونت و درگیری همراه بود. پس باید دانست که آریاییان نیز گروهی ...

صفحه‌ها