جریان های افراطی

نقد دیدگاه قرانیون در زمینه عصمت نبی
08/26/1400 - 08:57

نظریه عدم عصمت، پیروی از دو امر متضاد است؛ چرا که «پیروی از پیامبران»، امری واجب و لازم است؛ زیرا برآورده شدن هدف رسالت، بدان بستگی دارد. حال اگر فرض کنیم که پیامبر، معصوم از گناه نیست، حکم متابعت از او به این معناست که خداوند، بندگان خود را دعوت به انجام گناه کند! که نادرستی آن، مشخص است.

قرانیون و انکار برخی از ضروریات دین
08/24/1400 - 09:06

قرآن و حديث از مهمترين منابع فهم اسلام هستند که غالب شیعیان و اهل سنت، حجیت آن دو را قبول دارند. آيات و احاديث زيادی بر حجیت آن دو، به همراه هم تأکید دارند و آن دو با هم را مايه سعادت مسلمانان می‌دانند. اما افراط برخی از مسلمانها در قرآن و در حديث، سبب به وجود آمدن جريان‌هايی خاص شد.

جریان سازی استعمار برای مقابله با اسلام ناب
08/23/1400 - 10:58

استکبار جهانی همواره با مطالعات دقيق و بنيادی خود در جوامع ديگر، برای مستعمره ساختن آن جوامع و تضعيف قدرت ملتها از هر فرصتی به خوبی بهره می‌گيرد. آنها جريانهای فکری که با اهدافشان همسو باشد و در دستيابی برخی اهدافشان به آنان ياری رسانند، با حمايتهای گوناگون به روند رشد و گسترش آن جريان فکری و اعتقادی تسريع می‌بخشند.

انگلیس و سیا عامل پیدایش قمه زنی در شیعه
08/22/1400 - 12:50

اسپانیا و انگلیس به رهبری استعمارگران یهودی به فکر افتادند که مقاومت مسلمین را بشکنند. انگلیسی‌ها، برای رسیدن به این هدف به چاره‏‌جویی پرداختند؛ انگلیسی‌ها از جهل و سادگی شیعیان هندوستان و عشق زیاد آنان به امام حسین (علیه‌السلام) سوء استفاده کرده و آنان که از مرکز تشیع و مرجعیت نجف دور بودند، قمه و شمشیرزنی را در سنت عزاداریشان وارد کردند.

اسلام امریکایی و شیعه انگلیسی دشمن وحدت
08/19/1400 - 11:55

اختلاف شیعه و سنّی در حدّ اختلاف عقیدتی مشکلی به‌وجود نمی‌آورد؛ مشکل آن وقتی است که این اختلاف عقیدتی به اختلاف روحی، به اختلاف رفتاری، به درگیری، به ستیزه‌گری، به دشمنی بینجامد که دشمنان دنیای اسلام به دنبال این فکر و نقشه هستند.

07/07/1400 - 11:22

جریان انحرافی شیعه، با کمک مستقیم و غیرمستقیم دولت انگلیس – و آمریکا – شبکه‌ای در هم تنیده آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی در اختیار گرفته‌اند. این مراکز آموزشی، فرهنگی و شبکه‌ها در ایران و عراق تا انگلیس و آمریکا در حال فعالیت هستند.

صفحه‌ها