عکس

07/25/1398 - 17:50

عبدالله بن عمر به‌خاطر پدید آمدن واقعه عاشورا از یزید شدیداً انتقاد کرد و این حادثه را به بزرگ‌ترین حادثه و مصیبت و اندوه در اسلام تعبیر کرد و مسبب او را شخص یزید دانست و ... یزید هم در پاسخ او این‌چنین نوشت: «ای نادان احمق!

تأیید توسل به زنده و مرده، توسط مولوی خلیل احمد سهارنپوری، محدث بزرگ دیوبند
07/09/1398 - 21:27

شیخ سهارنپوری می‌گوید: «نزد ما و مشایخ ما چه در حال حیات و چه در حال ممات، توسل جایز است.»
سهارنپوری، المهند علی المفند، ص36.
مقاله: «توسل امری ثابت نزد اهل‌سنت»

تأیید توسل توسط احمد بن حنبل و شوکانی
07/09/1398 - 21:23

البانی در کتاب «توسل، انواعه و احکامه»، تصریح می‌کند که امام احمد بن حنبل و شوکانی نیز توسل را قبول دارند.
البانی، التوسل احکامه و انواعه، ص 42.
مقاله: «مولوی محمد عمر سربازی و تأیید توسل»

در جماع جن با زن انسی غسل واجب می‌شود؟
07/09/1398 - 21:23

مسأله‌ای که بحث زیادی روی آن، توسط بزرگان سلفی صورت گرفته، این است که اگر جنی با زن انسی جماع کند، آیا بر او غسل واجب می‌شود؟

در ازدواج جن و انس فرزندی به‌وجود می‌آید؟
07/09/1398 - 21:23

در پاسخ به این سؤال که آیا در ازدواج بین انسان و جن، فرزندی متولد می‌شود یا نه، مشهورترین اقوال بزرگان سلفی، سه قول است:
قول اول: در این ازدواج فرزند به‌وجود می‌آید؛ صاحبان این قول دلیلی برای قولشان ندارند و به قصه و حکایت متداول بین مردم، استدلال کرده‌اند.

اختلاف علمای سلف در حکم ازدواج انسان و جن
07/09/1398 - 21:14

قول بزرگان سلفی در مورد ازدواج انسان و جن: اکثراً حرام یا مکروه دانسته‌اند.
ابن تیمیه: اکثر علماء ازدواج با جن را مکروه می‌دانند.
مشهور حسن آل‌سلمان: از جمهور فقهاء نقل شده است که این ازدواج حرام است.
ابن قیم: از احمد بن حنبل نقل شده که او حرام می‌داند.

ازدواج با جن عاقلانه نیست!
07/08/1398 - 13:48

أبونصر محمد بن عبدالله الإمام، از شيوخ سلفی يمن، در غیرعاقلانه بودن ازدواج جن و انس می‌گوید: عقل منکر این ازدواج است؛ زیرا جن دشمن انسان است و به او حمله می‌کند؛ پس چگونه مسلمان با کسی‌که به او حمله می‌کند، معامله می‌کند؟ پس چگونه است رفتار با کسی‌که به‌طور مستمر دشمنی می‌کند؟

البانی وقوع ازدواج جن و انس را نفی می‌کند
07/08/1398 - 13:47

البانی نقل می‌کند که ازدواج بین جن و انسان از لحاظ عقلی محال نیست، ولی آن را درک نکرده است و بعید می‌شمارد؛ پس اعتقاد به آن، نص صحیح و صریح می‌طلبد.
السلسلة الاحادیث الضعیفة، البانی، ج12، ص610.

آلوسی: ازدواج جن و انس غیرعاقلانه است!
07/08/1398 - 13:26

آلوسی در غیرعاقلانه بودن ازدواج جن و انس، این‌گونه بیان می‌کند که ای کاش می‌دانستم (هنگامی‌که زن جنی با مرد انسی ازدواج کرد و حامله شد) آیا آن زن بر لطافت اجنه باقی می‌ماند و دیده نمی‌شود، و جنین او به صورت انسان قابل مشاهده است و دیده می‌شود؛ یا این‌که جنین مانند جن در زمان حاملگی دیده نمی‌شود و

ازدواج جن که از آتش خلق شده با انسان محال نیست
07/08/1398 - 13:25

ارمی شافعی در «تفسير حدائق الروح والريحان» ذیل آیه 72 سوره نحل، این شبهه که جن از آتش است و نمی‌تواند با انسان که از خاک است وصلت کند پاسخ داده که درست است که آنان از آتش خلق شده‌اند، ولی بر عنصر آتش باقی نمی‌مانند، بلکه به‌وسیله خوردن و آشامیدن و زاییدن و ...

ماوردی: تولید نسل بین جن و انس محال است
07/08/1398 - 13:25

قرطبی در تفسیرش قول ماوردی را مطرح می‌کند و می‌گوید: این‌که مادر بلقیس از جن باشد، عقلانی نیست، چون جنس انسان و جن متباین و طبع و حسشان مختلف است.
الجامع لأحكام القرآن (تفسير قرطبی)، محمد بن أحمد أنصاری قرطبی، ج13، ص213.

چگونگی ازدواج انسان با جن
07/07/1398 - 19:38

محمد بن عبدالله الإمام می‌گوید: «ازدواج بین انسان و جن به این صورت انجام می‌شود که زن جنی بر مرد انسی ظاهر می‌شود، و برای فریب او زن جنی به شکل زن زیبایی از انسان ظاهر می‌گردد، و با او یک نفر از جن حضور دارد که ادعا می‌کند از بستگان این زن است، و با آنان عاقدی از خودشان حاضر است و همه این اتفاقات

تحقق ازدواج انسان و جن در کلام مفسر شافعی
07/06/1398 - 16:07

ارمی شافعی نیز در «تفسير حدائق الروح والريحان» ذیل آیه 72 سوره نحل آورده است: «بعضی از علماء از این آیه برداشت کرده‌اند که انسان (مرد) نمی‌تواند با زنی از جن ازدواج کند، چون بین آن‌ها یک جنس بودن وجود ندارد و آیه می‌فرماید از جنس شما همسرانی برای شما قرار دادیم، ولی اکثر علما معتقد به امکان این ق

ابن تیمیه، و ازدواج انسان و جن
07/06/1398 - 16:07

ابن تیمیه می‌گوید: ازدواج بین انسان و جن و به‌دنیا آمدن فرزند از این وصلت، بسیار معروف است و علماء آن را ذکر کرده و درباره آن تکلم کرده‌اند.
مجموع الفتاوى، ابن تیمیه، ج19، ص39.

صفحه‌ها