عکس

06/02/1398 - 08:58

در صحیح مسلم آمده است که منظور از انفسنا، ابنائنا و نسائنا چه کسانی هستند.

06/02/1398 - 08:29

مباهله یعنی اثبات حقانیت اسلام برای مسیحیان نجرانی

سفارش به بحث نکردن در مورد حدیث غدیر
05/28/1398 - 01:07

احمد بن حنبل که در اهل سنت، نام امیرالمؤمنین را زنده کرد و کسیکه امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه چهارم نپذیرد، از دایره اهل سنت خارج کرد نیز وقتی از مفاد حدیث غدیر از او سؤال می‌کنند، می‌گوید: «در این مورد سخن نگویید و همان‌طوری که این حدیث را شنیدید، رها کنید.» یعنی روی حدیث غدیر و مفاد آن، بحث و

05/26/1398 - 22:09

ابن طلحه شافعی در کتاب خود می‌نویسد: «امیرالمومنین در شعر خود از روز غدیر خم یاد کرد و این روز، روز عید و گردهمایی گردیده است، چرا که در این روز پیامبر اسلام ایشان را به این جایگاه بلند اختصاص داده و او را به آن مشرف ساخته است، نه دیگران را.» پی‌نوشت: مطالب السؤول، ابن طلحه شافعی، موسسه البلاغ، ب

صفحه‌ها