اعتقادات

qoran
12/06/1391 - 22:50

قرآن کتاب آسمانی و کتاب قانون است. بوسیله این کتاب ما می توانیم راه حق را از باطل تشخیص داده و وظیفه خود را بفهیم.
قرآن پیامبر گرامی اسلام را بعنوان آخرین فرستاده معرفی کرده که یک به یک دلائل قرآنی را برای اثبات اینکه پیامبر اسلام آخرین پیامبر الهیست را ذکر می کنیم.

قرآن
12/06/1391 - 17:57

خداوند متعال در آیه 106 سوره بقره فرموده است که: آیتی از آیات الهی منسوخ یا فراموش شده و متروک نمی شود مگر این که میاوریم آیتی را که بهتر از اولی یا نظیر آن باشد. پس اگر قرار باشد بعد از قرآن کتابی دیگر از طرف خداوند متعال نازل شود باید بهتر از قرآن باشد که با توجه به کتاب بیان و ایقان چنین چیزی به نظر هیچ کس نمی رسد.

rasool
12/06/1391 - 02:32

در آیات و مخصوصا در روایات بارها و بارها ادعا شده که اسلام دینی است که می تواند نیاز روحی و جسمی انسان را تا روز قیامت تامین کند و عمل به اسلام تا روز قیامت برای انسان ها کفایت می کند. این ادعا را در ادیان الهی دیگر نخواهیم دید و پیامبران پیشین همواره بشارت پیامبر آخرالزمان را داده اند. تامین تیاز های انسان تا روز قیامت توسط دین الهی خود اشاره بر این دارد که دیگر نیازی به دین و پیامبر جدید نیست.

ahl-ebeit
12/06/1391 - 00:13

بهائیان که پیامبر گرامی اسلام و ائمه ی اطهار را قبول دارند و عقیده دارند که آنان از روی هوای نفس سخن نمی گویند،باید به سخنان آنان گوش فرا دهند و ببینند که چهارده معصوم چه کسی را آخرین فرستاده ی الهی می دانند.

mohammad
11/23/1391 - 02:58

در ادامه گفتار دانشمندان در پست قبلی، از دانشمندان دیگری هم یاد می کنیم که پیامبر اسلام را آخرین فرستاده الهی می دانند تا یقین حاصل شود که هیچکس منتظر پیامبر جدید نبوده است.

mohammad
11/21/1391 - 02:50

در گفتار بعضی بزرگان وقتی سخنی از پیامبر اسلام به میان می آمد از او بعنوان آخرین فرستاده الهی یاد میشد. اما هیچکس انتقاد نکرده که چرا حضرت محمد را بعنوان آخرین فرستاده نام می برید؟ چون همه می دانستند که قرار نیست بعد پیامبر اسلام پیامبر دیگری ظهور کند. از جمله ی کسانی که اعتراف کردند، پیامبر اسلام آخرین فرستاده الهی است، شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی را می توان نام برد که این دو نفر مورد قبول بهائیان هستند.

خاتمیت پیامبر
11/20/1391 - 02:49

وقتی آیه 40از سوره احزاب نازل شد، همه ی مسلمانان فهمیدند که حضرت محمد صل الله علیه و آل آخرین فرستاده خداست و دین او کاملترین ادیان الهی است. اگر در تاریخ گذری داشته باشیم متوجه می شویم که قبل از ظهور هر پیامبری عده ای بخاطر نوید پیامبران قبلی منتظر فرستاده ی الهی هستند. اما در کتب اسلامی نه حرفی از پیامبر جدید زده شده، نه کسی را می بینیم که منتظر پیامبر جدید همراه با دین جدید است.

بهاءالله
11/13/1391 - 16:30

بهائیان وقتی در توجیه ادعای خدائی و خدا آفرینی بهاءاله در تنگنا قرار می گیرند مثل خود میرزا به مطالب کهنه صوفیان متوسل می شوند

مسجد النبي
11/05/1391 - 04:27

مقصود از « رسول »، کسي است که من عندالله، مأمور تشريع شرع جديد باشد و « نبي »، کسي است که مأمور به ترويج و نگاهباني شريعت قبل باشد.

qoran
11/04/1391 - 02:17

بابیان و بهائیان برای حق جلوه دادن خود و نفوذ در اذهان مردم، از چند آیه قرآن سوءاستفاده نموده اند و برای فریب عوام بی خبر، طبق خواسته خود این آیات را معنی و تفسیر نموده اند.

10/26/1391 - 23:29

در طول غیبت امام حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف عده ی زیادی بودند که ادعای نیابت امام زمان و یا امام زمانی داشته اند و در این زمان فقط علی محمد باب ادعای نیابت و سپس امام زمانی نکرد که حرکتش، حرکت نو و جدیدی باشد. بلکه او کسی بود که حرکتش تا حد قابل توجهی نتیجه داد.
در ميان شيعيان، گروهي از همان آغاز غيبت به كذب و افترا، ادعاي بابيت و سفارت نمودند كه برخي از آنها عبارتند از:
1. ابومحمد شريعي2. محمد بن نصير نميري3. حسين بن منصور حلاج4. ابوجعفر، محمد بن علي شلمغاني......

10/26/1391 - 23:10

انسان هایی که از خود مایه ای ندارند برای آنکه بتوانند به شهرتی برسند، افکار جدیدی را که مخالف با افکار و نظرات بزرگان است را بین مردم ترویج می کنند و اکثرا هم تا حدودی موفق می شوند؛ معروفتی به دست آورده و عده ای را دور خود جمع می کنند. شیخ احمد احسائی یکی از این افراد است. وجود فرقه بهائیت هم ریشه در عقائد این روحانی دارد. یکی از عقائد انحرافی شیخ احمد وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در عالم هورقلیایی است.

10/19/1391 - 01:45

همه میدانیم که بهائیت از مکتبی منحرف به نام بابیت برخواست. ولی ریشۀ اصلی بهائیت در یک فرقۀ ضاله به نام شیخیه است که بابیت خود از آن برخواسته است. پس به شیخیگری میپردازیم:

حسينعلي نوري
10/06/1391 - 21:26

بهائیان خداوند متعال را پرستش می کنند و حسینعلی نوری را پیامبر خدا می دانند. آنان نمازی که حسینعلی نوری به آنها امر کرده می خوانند غافل از اینکه اگر حسینعلی نوری پیامبر الهی نباشد عبادات آنان هیچ ارزشی ندارد.

صفحه‌ها