رهیافتگان

دکتر علی الشعیبی
05/10/1392 - 13:24

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دکتر علی الشعیبی، مشاور ملک فهد پادشاه سابق عربستان و از وهابی‌ های تندرویی بود که پس از تحقیقات بسیار به مکتب اهل بیت علیهم السلام گروید. او معتقد است که وهابی‌ ها،خوارج عصر حاضرند به همین جهت است که روابط حسنه ای با یهود داشته و به یهودی‌ها نه تهمت زده و نه بی‌هرمتی می‌کنند و نه آنها را تکفیر می‌نمایند.

عکس شهید شیخ محمد حسن شحاته
05/02/1392 - 13:00

استاد شیخ محمد حسن شحاته یکی از اساتید سابق دانشگاه الازهر مصر بود که پس از تحقیقات و مطالعات فراوان پیرامون مذهب تشیع پی به حقانیّت این مذهب می‌برد و شیعه می گردد ، شیعه شدن وی از یکسو و گرایش روز افزون مریدان و دوستداران او به تشیع از سوی دیگر ، بر سلفیان تکفیری سخت گران آمد و همین امر باعث شد تا نقشه ترور و از میان برداشتن وی را طراحی نمایند . . .

صفحه‌ها