صوت

انسان بی مثال
10/30/1392 - 08:12 در قرآن در مورد امام علی (ع) آیات فراوانی داریم روزی دو نفرکه یکی کلید دار مکه بود و یکی هم سقای مکه با هم مشاجره می کردنند و.......
تفسیم کننده بهشت و جهنم
10/30/1392 - 07:45 پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله و سلم) فرمودند: که علی تقسیم کننده نار و جنت است و....
شجاعت مولا
10/30/1392 - 07:37 ما معنای شجاعت را بد فهمیده ایم به خاطر همین هم یک عکس خرافی از علی را با یک شمشیر دو سر برداشته ایم و این را شجاعت نامیده ایم اما شجاعت یعنی .....
سید اوصیا
10/30/1392 - 07:27 پیامبر می فرماند انا سید الانبیاء و علی سید الاوصیا و.......
علی را نشاخت مگر خدا وسول
10/29/1392 - 20:34 رسول خدا فرمود علی جان من را جز خدا و تو کسی نشناخت و تورا هم جز من وخدا کسی نشناخت و در مورد فاطمه زهرا (س) را هم......
محبت خدا به امام علی (ع)
10/29/1392 - 19:03 محبت خدا به امام علی (ع)
مولا جان پیامبر است
10/27/1392 - 22:43 مولا جان پیامبر است
شجاع ترین مردم
10/27/1392 - 22:38 شما نگاه کنید که شجاع ترین مردم در مقابل یک کودک یتیم گریه می کند و....
در خوبی ها اول است
10/27/1392 - 22:33 پیغمبر به علی گفت :ایمان در گوشت وپوست تو نفوذ کرده همان طور که در گوشت و پوست من نفوذ کرده و .....
جانشین پیامبر
10/27/1392 - 22:29 پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : هر کس علی را اطاعت کند من را اطاعت کرده و.....
یار و غمخوار انبیاء
10/27/1392 - 22:15 در حدیث معرفت ونورانیت فرمود: منم آن علی که یونس را ازشکم ماهی بیرون آوردم، منم آن علی که....
نعمتی به نام امام علی
10/27/1392 - 22:10 پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) روزی فرمودند: کیست دو رکعت نماز بخواند و در آن دو رکعت به جز خدا به چیزی فکر نکند، تا من یک شتر را به او بدهم و...

صفحه‌ها