جریان های سلفی

07/20/1396 - 11:27

عبدالسلام فرج می‌گوید: مبارزه با دشمن نزدیک نسبت به مبارزه با دشمن بعید، اولویت دارد؛ زیرا مبارزه با دشمن بعید، باعث خونریزی خواهد شد و معلوم نیست که در صورت پیروزی بر دشمن بعید، چنین عملی به صلاح دولت اسلامی باشد! زیرا حاکمان کافر کشورهای اسلامی از این فرصت استفاده می‌کنند، تا اغراض غیر اسلامی خود را عملی کنند.

05/31/1396 - 10:56

آمارهای رسمی سازمان‌های اروپايی نشان می‌دهد در بيست سال گذشته تعداد مسلمان اروپايی حدود 2 برابر شده است، يعنی از 29.6 ميليون نفر در سال 1990 به 44.1 ميليون نفر در سال 2010 رسيده است. سیاستمداران غربی و آمریکایی برای مقابله با وضعیت موجود، گروه‌های تکفیری را به‌وجود آوردند تا تمایل به اسلام را در دل جوانان اروپایی سرکوب کنند.

05/31/1396 - 10:05

رسانه‌های استکباری با ارسال تصاویر قتل و جنایت گروه‌های تکفیری، درصدد اسلام‌هراسی هستند. در حالی‌که این گروه‌ها توسط آمریکا و غرب به‌وجود آمده‌اند و با ارسال اسلحه و مهمات به‌سوی گروه‌های خشونت طلب، آنها را قوی می‌کنند و از سوی دیگر با نشان دادن تصاویری از جنایات آنان، موجبات اسلام هراسی را در دنیا به‌وجود می‌آوردند.

04/10/1396 - 13:06

جریان تکفیر جریانی است که برای از بین بردن ریشه دین و حقانیت اسلام همه گونه ایستاده است. در اتفاقی جالب، فتوای اهل سلفی‌گری و وهابیت به این شکل است که هر مخالف این اندیشه کافر است و منکر کفر او نیز کافر است. لازمه این سخن این است که اگر کسی دومی را به دلیلی کافر نداند، اوهم کافر است و این چرخه و تسلسل ادامه دارد.

04/03/1396 - 15:43

ریشه‌های فکری داعش را باید از شواهدی که این گروه از خود ارائه نموده است فهمید. ریشه‌هایی مانند آثار فکری و آثار آموزشی و غیره. در آثار آموزشی داعشیان می‌توان انطباق کاملی را با مبانی وهابیت و کتاب‌های درسی نظام آموزشی و مدارس سعودی مشاهده کرد. این خود از بهترین شواهد برای اثبات پیروی داعش از تکفیر است.

04/03/1396 - 13:36

ویروس تکفیر، ویروسی است که هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کند و افراد بیشتری را در معرض کفر و قتل و خشونت قرار می‎دهد. این امر در آثار متاخر داعشیان، به سمت عناصر داخلی خودشان نیز رسیده است. افرادی از داعش که در کفر غیر داعشیان و مذاهب دیگر شک کنند، و یا با آن مخالفت کنند، خود مشمول قانون تکفیر می‎شوند.

03/31/1396 - 13:28

یک جریان فکری گاهی به صورت مخفیانه اشتباهاتی را انجام می‎دهد و گاهی به صورت رسمی آن اشتباه را اعلام و به آن حتی افتخار می‌کند. فرق این دو مانند فعلی است که کسی آن را اشتباهی انجام دهد و دیگری عمدی انجام دهد. طبیعتا شخص دوم مورد بازخواست بیشتر و توبیخ سخت تری است. آل سعود عمدا تکفیر را ترویج می‌دهد.

03/31/1396 - 13:16

از بزگترین دلایل برهم ریختن جوامع اسلامی، تکفیر است. جریانات سلفی با اتکا به اندیشه‌های سعودی_ صهیونیستی جریانی را بر علیه دولتهای اسلامی و نظامات موجود در جهان اسلام راه انداخته‎اند که نتیجه آن تخریب بنیان‎های اسلامی و از بین رفتن اقتصاد و ارتش و شهرهای اسلامی است؛ آنها هر حکومتی را که طبق عقاید آنان عمل نکند، طاغوت می‌دانند.

03/31/1396 - 12:45

نیروهای موسوم به سپر جزیره که بین برخی دولتهای خلیج به وجود آمده است و هدف آن از ابتدا مقابله با ایران بوده است، از طرف فرزندان تکفیری این دولت‎های خلیجی مورد تکفیر قرار گرفته است. گروه‎های تکفیری و تندرویی مانند داعش و غیره این نیرو‎ها را به عنوان نیروهای کافر و خارج از اسلام قرار می‎دهند.

03/27/1396 - 14:58

یک منظومه فکری باید برای نتایجی که از آن اندیشه حاصل می‌شود پاسخگو باشد. وقتی جریان فکری باعث طرد تمامی ابناء بشر و حتی هم کیشان خود می‌شود یا به قتل و ترور همه آنها اجازه می‌دهد، این نشان از بی استدلال بودن این فکر دارد. وقتی این جریان خود را به آیین مقدس اسلام منتسب می‌داند، بیشتر مورد خدشه قرار می‌گیرد.

03/27/1396 - 14:09

پیروی کور کورانه از اندیشه‌ای که فقط راه را برای قتل و کشتار باز می‌کند و وسیله قرار دادن آن برای رسیدن به اهداف، شگرد اصلی داعش بوده است. نشانه آن استفاده داعشیان از کتابهای درسی و محتواهای آموزشی دینی وهابیت در کتابهای ایشان است. جریان داعش با استفاده از محتواهای آموزشی سعودی، تکفیر را ترویج می‌کند.

03/27/1396 - 13:28

وهابیت و تاثیر آن در به وجود آمدن جریانات غیر‌اسلامی و غیر‌اخلاقی بر کسی پوشیده‌ نیست. جریاناتی که نه تنها از حقیقت اسلام بوی نبرده‌اند، بلکه در فرآیند رسیدن به اهداف خود از بی‌دین ترین مردان دنیا بدتر و غیرانسانی‌تر عمل می‌کنند. این حقیقت بر عالمان آفریقا نیز پوشیده نمانده است و آنها بر آن تاکید می‎کنند.

03/24/1396 - 15:14

نماینده مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در اظهاراتی"عجیب" از حادثه تروریستی تهران توسط داعش حمایت کرد. آقای روراباکر گفت: «شاید این فکر بدی نباشه که آمریکا از سنی‌هایی که به حزب الله و شیعه‌های دشمن ما حمله می‌کنند، حمایت کنه، این فکر خوبی نیست!؟» شاید بد فکری نباشه که اجازه دهیم گروه‌های رادیکال اسلامی به جان هم بیافتند!

03/23/1396 - 14:52

زیدی مذهبان به دو قسم «زیدی اهل بیتی» و «زیدی سلفی» تقسیم می‌شوند. زیدی اهل بیتی یا همان حوثی‌ها امروزه به پیروی از امام حسین و زید بن علی در مقابل استکبار ایستادگی می‌کنند. در مقابل جریان «زیدی سلفی» از وهابیت تبعیت می‌کند و در واقع عامل نفوذی عربستان در داخل یمن است و از نظر تسلیحاتی و اقتصادی از طرف عربستان پشتیبانی می‌شود.

صفحه‌ها