بهائیت وشیخیه

بهائیان ایران اغتشاشات اصفهان گفتمان براندازی نشانه های بهایی بود
09/15/1400 - 09:01

ردپای تشکیلات برانداز بهائیت که تا پیش از این، در تمامی تحرکات براندازی و به آشوب کشاندن اعتراضات مردمی به چشم می‌خورد، اکنون نیز در ماجرای به ناآرامی کشاندن اعتراضات مردم اصفهان به چشم می‌خورد.

گرایش تولستوی و اسلام مقاله در مورد بهائیت پیش بینی های بهاءالله
09/09/1400 - 12:48

مبلّغان بهائی برای ترویج مسلک خود، مدعی تمجید تولستوی از فرقه بهائیت می‌شوند. این در حالیست که در منابع مکتوب بهائیت، به عدم موفقیت در جذب این نویسنده مشهور اعتراف کرده‌اند. در ادامه، به بررسی سایر جهات این موضوع می‌پردازیم:

گزیده آثار بهاءالله تعالیم حسینعلی نوری وحدت کثرت کتابخانه بهایی
09/08/1400 - 11:39

تشکیلات بهائیت اخیراً در حالی 100 اثر برای پیامبرخوانده خود برمی‌شمارد که پیش‌تر، او را دارای چند هزار اثر می‌دانست! آثار به ظاهر الهی که پیش از نگارش، چک نویس می‌شدند و پس از آن، از فیلتر اصلاحات و ویرایش رد می‌شدند! آثاری که همواره توسط تشکیلات بهائی، سانسور و گلچین می‌شود.

دستگیری مبلغ بهایی چگونه بهایی شویم براندازی جمهوری اسلامی بهائیت
09/07/1400 - 12:08

تشکیلات بهائیت بر خلاف دستور پیشوایان بهائی، مبلّغین خود را به تبلیغ حداکثری در ایران فرامی‌خواند؛ تا در کنار یارگیری هرچه بیشتر، از نتایج مظلوم نمایی آن نیز بهره‌مند گردد.

بداء نشانه ظهور بهاییان برای مهدویت علی محمد باب امام جواد بهائیت
09/06/1400 - 22:39

مبلّغین بهائی برای توجیه مهدویت علی محمد باب، در حالی مدعی بداء در تمام نشانه‌های ظهور (حتی محتوم‌ها) می‌شوند که بداء در وقوع اصل محتومات غیرممکن است. چرا که در غیر این صورت، تقسیم علائم ظهور به حتمی و غیرحتمی از جانب معصومین (علیهم السلام) بی‌معنا خواهد بود. ضمن آنکه این توجیه، با اصلِ ممنوعیت تأویل در بهائیت، ناسازگار است.

عبدالبهاء نفرت یا وحدت در کثرت دیانت بهایی عالم یک وطن محسوب بهاء
09/04/1400 - 13:22

نویسندگان بهائی در حالی پیش شرط ترویج اتحاد و یگانگی را وجود اتحاد درونی دانستند که با این شرط، خود را خارج کرده و شعار وحدت عالم انسانی در بهائیت را بی‌معنا ساخته‌اند.

عبدالبهاء نفرت یا وحدت در کثرت دیانت بهایی عالم یک وطن محسوب بهاء
09/03/1400 - 13:48

بهائیان امتیاز بهائیت نسبت به اسلام و مسیحیت، انتخاب عبدالبهاء به عنوان جانشینی و جلوگیری از بروز انشعابات در فرقه بهائی معرفی می‌کنند. این در حالیست که نه به وصیت پیامبرخوانده این فرقه عمل شد و نه از انشعاب در بهائیت پیشگیری شد.

انجمنی خلاف وحدت اعضای انجمن حجتیه وحدت شیعه تسنن زکزاکی خامنه ای
09/03/1400 - 11:36

متأسفانه برخی از اعضای انجمن حجتیه در سال‌های اخیر، همسو با جریان شیعه انگلیسی، در جهت خلاف وحدت اسلامی حرکت کرده‌اند. اما آیا حجتی‌های بی‌حجت، با لعن و نفرین دستاورد بیشتری برای مذهب شیعه داشتند یا مکتب وحدتی امام خمینی که یکی از پیروانش شیخ ابراهیم زکزاکی در نیجریه، بیست میلیون نفر را به مذهب شیعه درآورد؟!

تخریب گورستان بهائیان گلستان جاوید بهاییان مراسم خاکسپاری بهاییان
09/01/1400 - 14:03

تشکیلات بهائیت در حالی بر خلاف دستور پیشوایان این فرقه، به دنبال تبلیغ خود به واسطه ادعای ممنوعیت دفن اموات بهائی، به دنبال مظلوم نمایی و پیشبرد گفتمان نفرت برعلیه جمهوری اسلامی ایران است که اظهارات مسئولین قبرستان، حکایت از دروغ این تشکیلات دارد.

تخریب گورستان بهائیان گلستان جاوید بهاییان مراسم خاکسپاری بهاییان
08/30/1400 - 11:13

تشکیلات بهائیت در حالی به دروغ و با ادعای تخریب تمامی قبرستان‌هایش به بهانه‌ی عقیدتی، به مظلوم نمایی می‌پردازد که، برخورد با تعداد اندکی از قبرستان‌های این فرقه از سه جهت خارج نیست: قرار گرفتن در زمره اموال شرکت امناء، تصرف در اراضی فاقد مجوز دفن و قرار گرفتن در بافت شهری می‌باشد.

خط و نشان بهائیان برای زندگی در قطر بهائیت براندازی جمهوری اسلامی
08/27/1400 - 14:04

تشکیلات بهائیت هرکجا که باشد، بر خلاف شعار ممنوعیت دخالت در سیاست و پیروی از حاکمین، به دنبال براندازی و تصاحب حکومت است. لذا وقتی در کشوری مثل قطر، فعالیت‌های ضدامنیتی اش لو می‌رود، در کنار مظلوم نمایی و ظاهرسازی به تهدید و کارشکنی علیه کشور میزبان روی می‌آورد.

اعتراض بهائیت به حکومت ایران حکومت دینی انجمن بهائیان ایران بهاءا
08/26/1400 - 14:08

در سمیناری که با حضور و حمایت بهائیان برگزار شد، اصل گرفتاری ایران، وجود دین رسمی معرفی شد. این در حالیست که بر اساس تعالیم بهائی، تشکیلات بهائی به دنبال برپایی حکومت شِبه دینی خود است.

مصاحبه سعید رضایی رسانه برانداز بهائیان معروف ایران محفل بهایی ها
08/25/1400 - 13:52

سعید رضایی از رهبران تشکیلات بهائی در ایران در مصاحبه با یک رسانه برانداز، از موفقیت پروپاگاندای بهائیان علیه حکومت ایران سخن گفت. در ادامه، به طرح ادعاها و پاسخ به این رهبر پیشین تشکیلات بهائی می‌پردازیم.

کشور قطر نشانه های بهایی بودن تعداد بهائیان سازمان جاسوسی اسرائیل
08/25/1400 - 08:07

اخراج بهائیان از قطر بدان معنی است که تشکیلات بهائیت، بر خلاف تهمت‌هایی که به جمهوری اسلامی در برخورد عقیدتی با متخلفین بهائی می‌زند؛ کشوری مثل قطر هم با سیاست درهای باز، تحمل خیانت و جاسوسی آنان را ندارد.

صفحه‌ها