گسترش ظلم و فساد

انجمن حجتیه
01/08/1403 - 22:30

یکی از اشکالات وارده بر انجمن حجتیّه این است که رهبران انجمن حجتیّه معتقدند باید ظلم زیاد شود تا حضرت مهدی عجّل‌الله‌فرجه ظهور فرمایند؛ اما رهبران و طرفداران انجمن می‌گویند اگر ما بر این عقیده بودیم، باید اجازه می‌دادیم تا بهائیت آزادانه فعالیت کند. در پاسخ می‌گوییم شاید برخی از آنان قائل به این نظریه نباشند؛ اما خواسته یا ناخواسته حاصل تفکرشان چیزی جز این نبوده است.