کلیسای ارتدکس

 گناه کشته شدگان جنگ اوکران بخشیده می شود!
07/25/1401 - 17:26

اسقف اعظم روسیه فتوای پاک شدن گناهان سربارانی که در جنگ با اکراین کشته می شوند را داده است. این حکم، آشنایان به تاریخ مسیحیت را یاد فراخوان جنگ صلیبی توسط پاپ اوربان می اندازد که در آن اعلام کرده بود هرکس در جنگ با مسلمانان کشته شود گناهانش پاک خواهد شد.

09/18/1400 - 20:19

پاپ فرانسیس در دیدار با رهبران کلیسای ارتدکس از اختلافات بوجود آمده در تاریخ مسیحیت که مقصر آن کاتولیک‌ها بوده‌اند عذرخواهی کرد. در بدو ورد پاپ به یونان یک کشیش ارتدکس با فریادهای بلند، او را مرتد خواند که حاضرین با اقدامات امنیتی باعث جلوگیری از حاشیه‌های بیشتر شدند.