کلمه

دستور قران بر وحدت با تکیه برمشترکات
03/21/1401 - 15:45

يكی از راهبردهای اصلی وهابيت در مواجهه با مكتب اهل بيت (ع) و نظام اسلامی برخاسته از آن، تأسيس شبكه‌های ماهواره‌ای با حمایت قدرت‌های استعماری و استکباری است که با اهداف كلی مواجهه مستقيم با مبانی ناب شيعه، بی اعتباركردن مذهب تشيع، تثبيت تفكر وهابيت در جهان اسلام، تضعيف نظام مقدس جمهوری اسلامی، مصادره و جذب اهل سنت و ... مشغول به کار است.

وصال ناحق و کلمه خبیثه
01/28/1401 - 09:07

شيعه هراسی، كفّه ديگر ترازوی شبكه‏ های وهابی مسلک است كه شبكه هایی مانند کلمه و وصال نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. در حقيقت، هر روز اين شبكه ها به تمامی افكار و عقايدی كه مختص مذهب تشيّع است، هجوم می‌ برند و مذهب تشيع را بدعت و كفر و شرك، معرفی می‌ كنند.

وصال و کلمه شیطانی وهابیت
12/26/1400 - 12:23

يكی از راهبردهای اصلی وهابيت در مواجهه با مكتب اهل بيت (علیهم السلام) و نظام اسلامی برخاسته از آن، تأسيس شبكه‌های ماهواره‌ای با حمایت قدرت‌های استعماری و استکباری است که با اهداف كلی مواجهه مستقيم با مبانی ناب شيعه، بی اعتباركردن مذهب تشيع، تثبيت تفكر وهابيت در جهان اسلام، تضعيف نظام مقدس جمهوری اسلامی، مصادره و جذب اهل سنت و ... مشغول به کار است.

به نام اهل سنت به کام استعمار و وهابیت
12/18/1400 - 11:51

يكی از راهبردهای اصلی وهابيت در مواجهه با مكتب اهل بيت (ع) و نظام اسلامی برخاسته از آن، تأسيس شبكه‌های ماهواره‌ای با حمایت قدرت‌های استعماری و استکباری است که با اهداف كلی مواجهه مستقيم با مبانی ناب شيعه، بی اعتباركردن مذهب تشيع، تثبيت تفكر وهابيت در جهان اسلام، تضعيف نظام مقدس جمهوری اسلامی، مصادره و جذب اهل سنت و ... مشغول به کار است.

نقد بر شبهات ایجاد شده توسط شبکه های وهابی
09/28/1400 - 08:32

وهابی‌ها شبهه می‌کنند که چرا برای امام مستضعفان و محرومان، چنین قصر و بارگاهی ساخته شده است؟ پاسخ این است که هویت شخصیت‌های معنوی، به جسم و حضور دنیویشان نیست؛ به فکر و راه آنهاست. اگر ما بخواهیم این فکر را نگه داریم، باید یاد و خاطره او مورد اهتمام باشد، لذا به ما گفته‌اند هر سال برای امام حسین (ع) گریه کنید.