پوشش

پوشش زنان و مردان ایران در عصر هخامنشی به روایت پلوتارک (مورخ یونانی)
11/16/1402 - 20:37

پلوتارک (Plutarch) مورخ یونانی می‌گوید: «مردم آسیا به ویژه ایرانیان، غیرت زنان را سخت نگه می‌دارند، نه تنها همسرهای خود بلکه کنیزکان زرخرید یا برگزیدگان را نیز می‌پایند و چنان نگاهشان می‌دارند که همیشه باید درون خانه باشند و از در بیرون نیایند و هرگاه سفر بکنند آنان را در چادرهای در ب

10/02/1402 - 13:19

زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، طبق مطالعاتی که انجام شده، وقتی که به سرزنش خود، بیان باید و نبایدهای موثر در جهت امنیتشان می‌پردارند می‌گویند: اگر من آن بلوز تنگ را نپوشده بودم، اگر دامن کوتاه را نپوشیده بودم، اگر آن قدر احمق نبودم که در آن خیابان تاریک قدم بزنم، و اگر آن قدر کودک نبودم که به آن یارو اعتماد کنم و... این گونه مورد تجاوز قرار نمی گرفتم. به هرحال زن آرایش کرده و نیمه عریان غرب با تجاوز هیولای جنسی روبروست. هر زنی 14 تا 25 / احتمال تجاوز به خود را می،دهد.

05/15/1402 - 14:53

مدتی است پارچه‌هایی در طرح‌های‌ جدید که نقوش و علائم ریز و خاصی دارند، در بازار مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. بعضی بدون مدرک ادعا کردند: اسم جنس پارچه «لینن» است و احتمالاً وارداتی است و با نقوشِ شیطان‌پرستی و کابالایی صهیونیستی چاپ شده است.

پوششش دخترانه
02/25/1402 - 16:46

سبک زندگی منحط بی بند و بار غربی با عروسک‌های کره‌ای در حال ترویج است. مشاهده می‌شود که اعضای گروه بی تی اس و برخی دیگر از گروه‌های کی پاپ هم لباس‌ها کاملاً دخترانه می‌پوشند؛ نقش و تصویر ذهنی فن‌ها، از این آیدول‌های پسر است ولی لباس و رفتار و آرایش و... دخترانه انجام می‌دهند. لذا ذهن فن‌ها درگیر مباحث علاقه به همجنس و ناهمجنس می‌شود

پوشش و کره
02/17/1402 - 10:44

نتیجه پذیرش فرهنگ غربی در کره و تبلیغ آن در حیطه‌های پوشش، همجنس بازی، تجمل پرستی، ظاهرگرایی و...باعث انحراف مردم می شود. طرفداران موج کره‌ای هم از مسیر زندگی معنوی دور می‌شوند، در حالی که فرهنگ اصیل کره بسیار پوشش و رفتار عفیفانه‌ای دارد.

حجاب
08/21/1401 - 14:47

بعضی از اموری که انسان ها در سطح جهان به آنها اهتمام دارند از ریشه درونی آنها سرچشمه می گیرد که اصل آنها ربطی به آداب و رسوم منطقه ای ندارد و تنها در شیوه بروز اجتماعی آنها آداب و رسوم منطقه ای جلوه گر خواهد بود.