هفته دفاع مقدس

ملاقات رهبر انقلاب با خانواده شهید الفرد سرگیز اردوشاهی
07/25/1401 - 11:58

الفرد سرگیز اردوشاهی از شهدای مسیحی اشوری است که در جنگ تحمیلی حین دفاع از کشته به شهادت رسید. الفرد که وظیفه ی هدایت تیربار را داشته با اصابت خمپاره جان خود را در راه کشور تقدیم کرد.

ملاقات رهبر انقلاب با خانواده شهد رازمیک داوودیان
07/07/1401 - 17:12

شهید رازمیک داوودیان یکی از شهدای ارمنی است که رهبر معظم انقلاب به مناسبت کریسمس به ملاقات خانواده اش می روند. رازمیک داوودیان قبل از شروع جنگ تحمیلی هم فعالیت های انقلابی در کارنامه خود ثبت کرده است.

 شهدای ارامنه
07/07/1401 - 15:20

رهبر معظم انقلاب یکی از دیدارهای خود با خانواده شهدای ارامنه را به دیدار با خانواده شهید زوریک مرادیان اختصاص دادند. شهید زوریک مرادیان، اولین شهید دفاع از میهن است که تنها 19 روز بعد از شروع جنگ تحمیلی جان خود را در راه کشور تقدیم کرد.