هخامنشیان و تعدد زوجات

10/05/1394 - 07:25

کورش در آخرین نبرد خود، به طمع دست یافتن به ملکه ماساگت‌ها به سرزمین آنان تجاوز کرد. در این جنگ (که حاصل خوی کشورگشایی و تجاوزگری کورش بود)، بسیاری کشته شدند. کورش، کسی بود که به خاطر دست یافتن به یک «زن» حاضر شد بسیاری از انسان‌های بی‌گناه را به کشتن دهد. چگونه است که عده‌ای امروزه بر تک‌همسر بودن او اصرار دارند؟!...