نیل تا فرات

هدف رژیم صهیونیستی ازاشغال کرانه باختری
10/21/1401 - 08:52

عامل اصلی اشغالگری کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی، واقع شدن آن در سرزمین موعودشان است؛ اما به تصریح کتاب مقدس، سرزمین یهودا (کرانه باختری) به نسل ابراهیم داده شده است و این شامل تمام فرزندانشان می‌شود نه فقط ذریه اسحاق نبی؛ شرط این بخشش، وفای به عهد بود، در حالیکه به تصریح کتاب مقدس، یهودیان بارها عهدشکنی کردند.

 نقشه نیل تا فرات
02/08/1401 - 13:07

هدف صهیونیست ها مبنی بر شکل گیری انحصاری کشور صهیونیستی در گستره ای از نیل تا فرات، با فقرات تنخ انطباق ندارد؛ زیرا شرط کسب این سرزمین ها، وفای به عهد بوده است و حال آنکه از نگاه قرآن و تنخ، یهودیان عهدی را كه با خدا بستند، حفظ نكردند.

اشغالگری جولان
10/20/1400 - 12:18

عوامل اصلی تداوم اشغالگری جولان توسط رژیم صهیونیستی، سیطره بر منابع وسیع آبی آن و واقع شدن جولان در سرزمین موعودشان است.