نقد مسیحیت

03/17/1396 - 09:41

پیامبران الهی همواره عامل نجات را، ایمان و عمل صالح دانسته‌اند و بر روی هر دوی آن تأکید داشته‌اند اما پولس در اقدامی عجیب، انجام اعمال را لازم ندانسته و تنها داشتن ایمان را برای عادل شمرده شدن و نجات، کافی دانست و بدعت بزرگی را در مسیحیت به وجود آورد.

03/16/1396 - 22:30

يكی از بدعت‌های پولس در مسيحيت حذف شريعت است، يعنی فقط ايمان داشتن به مسيح باعث نجات می‌شود! اما موارد زيادی در كتاب مقدس هست كه ادعای او را نقض می‌کند، مانند بخشی از امثال سليمان، كه فرزندش را به رفتار نيك پند می‌دهد.

03/15/1396 - 22:35

مسيحيان با استناد به آيات سوره‌های سجده/11، زمر/42 و محمد/27، ادعا کرده‌اند كه اين سه آيه باهم اختلاف دارند! اما ادعای باطل آن‌ها با اندكي دقت و مطالعه کاملاً برطرف می‌شود، زيرا هرکدام از اين آيات متعلق به بخشي از فرمان‌های خداوند است.

03/15/1396 - 19:45

مهم‌ترین حکم از احکام کتاب مقدس، ختنه کردن است. اگر چه پولس برای جذب بت‌پرستان به مسیحیت، این حکم را غیر ضروری دانست ولی کتاب مقدس آن را واجب و ترک آن را به منزله‌ی شکستن عهد خدا می‌داند.

03/13/1396 - 18:03

مسیحیان در عمل به احکام کتاب مقدس خود به دو گروه تقسیم شده‌اند. این اختلاف به صدر مسیحیت و ظهور شخصی به نام پولس برگشته، که با ادعای مکاشفه، جایگاه جانشین واقعی حضرت عیسی (علیه السلام) را گرفت و توانست بدعت نسخ شریعت را نهادینه کند.

02/09/1396 - 21:54

مسيحيان می گويند مسيح بر روی صليب با خداوند صحبت كرده است، متی و مرقس می‌گويند مسيح در آن هنگام به خداوند اعتراض كرده است ولی لوقا گفته است مسيح بر روی صليب از مصلوب بودن و كشته شدن خود راضی بوده است!

04/14/1394 - 15:32

مروری بر کتاب دجال، باعث آشنایی انسان با تفکر نیچه راجع به مسیحیت می‌شود. او که کشیش زاده است، چرا از مسیحیت متنفر می‌شود؟ مقدمه عبدالعلی دستغیب در سال 1351 بر کتاب «دجال»: «فریدریش نیچه در سال 1844 در روسیه به دنیا آمد و در سال 1900 از دنیا رفت. پدر فریدریش از کشیشان لوتری بود و اجداد مادری او نیز همگی کشیش بودند. همدرسان او به وی...

04/12/1394 - 19:32

نشریه دیلی میل انگلستان با انتشار خبری تحت عنوان «You are married to the Lord and your daddy is your boyfriend» (یعنی شما با خداوند ازدواج می‌کنید و پدر شما دوست پسر شماست)، از مراسم ازدواج دختر بچه‌های آمریکایی با پدرانشان خبر داد. در این مراسم دختران با پدرانشان که نماینده خداوند محسوب می‌شوند، ازدواج می‌کنند و دختران بکارت خود را به پدرشان هدیه...

صفحه‌ها