مولی

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
04/13/1401 - 13:02

يكی از خصلت های بارز ابن تيميه حرانی و پيروانش، انكار فضائل و روايات صحيح السندی است كه درباره اهل بيت (ع) وارد شده است؛ بسياری از بزرگان اهل سنت حديث شريف غدير را همراه با جمله «اللهم وال من والاه» نقل کرده و به صحت آن اعتراف كرده‌اند؛ اما می‌بينيم كه دشمنی با اميرمؤمنان (ع) سبب شده كه ابن تيميه آن را انكار کرده و دروغ بداند.

10/18/1396 - 16:52

خاندان معاویه بن ابوسفیان همان کسانی هستند که خداوند در قرآن آنها را شجره‌ی ملعونه معرفی کرده است. کسانی که با اجبار به دین اسلام وارد گردیدند ولی به اندازه سرسوزنی به دین اسلام ایمان نیاوردند و مترصد فرصتی بودند تا حقد و کینه خود را، علی الخصوص به پیامبر و اهل بیت او نشان دهند و این فرصت را خلفای غاصب برای معاویه فراهم کردند