مراجع تقلید

فتنه احمدالحسن
04/14/1401 - 10:04

مراجعه به مراجع تقلید از باب رجوع به متخصص است، آن هم در مباحث احکام شرعی و فروعات دینی نه اطاعت در اعتقادات دینی؛ بلکه امور دینی و اعتقاد همه باید توسط دلیل و استدلال محکم عقلی و نقلی برای خود فرد اثبات شود. حال چگونه فرقه احمدالحسن بصری اطاعت از 4 روحانی مکتب نجف را در همه مسائل، اطاعت از خداوند متعال می دانند؟

06/26/1397 - 20:52

بسیاری از جریان‌های انحرافی تا آنگاه که به انحرافات بزرگ دچار نشده و یا در عرصه‌های سیاسی وارد نشده‌اند همواره مورد فراموشی واقع می‌شوند و با این توجیه که پرداختن به آن‌ها سبب بزرگ‌تر شدن آن‌ها می‌شود یا این‌که یادی از آن‌ها نکنید تا خودبه‌خود از میان بروند زمینه را برای گسترش آن‌ها بیشتر فراهم می‌کنند.

06/12/1396 - 09:45

جریان انحرافی یمانی به رهبری احمدالحسن، در یکی از خطبه‌هایش مدعی شده: «امام زمان(علیه‌السلام) از انحرافات حوزه‌ی علمیه نجف اعم از علمی و عملی به من خبر داده است و من مایلم امنیت مدعیان مرجعیت (مراجع) را حفظ کنم». با اندکی مطالعه درمورد این فتنه آمریکایی متوجه می‌شویم که وی به دنبال تخریب حوزه و...