مدعیان حقوق بشر

01/18/1397 - 21:40

کانال خبری بهائیت با انتشار پیامی، از حمایت کشورهای اروپایی از بهائیان یمن خبر داد. اما جالب است بدانیم کشورهایی که اکنون از سردمداران حمایت از بهائیت در یمن به شمار می‌آیند، جزء بزرگ‌ترین ناقضان حقوق مردم یمن و عامل ریخته شدن خون بیگناهان این کشور به شمار می‌آیند. با این حال، این حرکت به نوعی دفاع از جاسوسان بهائی در یمن است.

08/14/1396 - 14:27

وزیر علوم انتاریو (کانادا)، ضمن تبریک دومیستمین سالگرد تولد پیامبرخوانده‌ی بهائیان، از نقض حقوق بهائیان ایران، ابراز نگرانی کرد. اما جالب است بدانیم اعتراض این مقام کانادایی به وضعیت حقوق بشر در ایران در حالیست که دولت کانادا، بخاطر نقض حقوق بومی‌های این کشور و فروش جنگ‌ابزار به رژیم جنایت‌کار سعودی، به شدت تحت انتقاد قرار دارد.