سه طلاقه

10/19/1396 - 14:24

علمای اهل‌سنت در نهایت برای تحکیم خانواده فقه و مذهب جعفری را برگزیدند و قانون ممالک خویش را بر اساس آن تغییر دادند.

04/28/1394 - 16:52

اگر مردى همسرش را -با شرایط- سه بار طلاق دهد، آن زن بر وى حرام مى‏‌شود و حلال شدن دوباره منوط به این است که زن با مردى دیگر ازدواج کند و پس از آمیزش، آن مرد او را طلاق دهد. با این بیان، سه طلاقه کردن زن از نظر فقه شيعه در يك مجلس صحيح نيست بلكه بايد در سه مجلس باشد. یعنی سه طلاق در یک مجلس واقع نمى‏‌شود؛ بدین گونه که مرد در یک مجلس به همسرش...