سالروز نکبت

خیابان اصلی پترسون در آمریکا به راه فلسطین تغییر یافت
02/28/1401 - 14:33

برای نخستین بار در آمریکا در طی مراسم بزرگی، خیابان اصلی شهر پترسون در ایالت نیوجرسی به مناسبت روز نکبت به راه فلسطین تغییر نام پیدا کرد. این رویداد تاریخی، نشان دهنده همگرایی و اتحاد جامعه فلسطینی و نفوذ اعراب و فلسطین در سیاست مناطقی نظیر پترسون و کلیفتون در آمریکا است.

 سالروز نکبت
02/27/1401 - 14:16

شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که امسال فلسطینیان موفق شدند در سالگرد روز نکبت، دستاورد بزرگی را از لحاظ جمعیتی به ثبت برسانند. جمعیت فلسطینیان امروز در داخل مرزهای فلسطین تاریخی، معادل جمعیت صهیونیست ها و مهاجران یهودی است که به این منطقه مهاجرت کرده‌ اند.