زيارت قبور

01/18/1397 - 00:21

مسلمانان هیچ گاه قبر را به عنوان بت و یا غیر آن نه به عنوان خدایی قبول دارند و نه آن را می‌پرستند چرا که معتقدند دین اسلام به خاطر همین اعمال و رفتار بت پرستان مشرک در سرزمین عربستان ظهور کرد. منتها به خاطر علاقه و پیوندی که با نزدیکان خود دارند کنار قبور امواتشان می‌روند و برایشان مغفرت و بخشش از خداوند متعال را مسئلت می‌دارند، اما وهابیت معتقدند مسلمین قبر می‌پرستند و برچسب کفر و شرک به آنان می‌زنند.

03/22/1394 - 22:43

تردیدی نیست که زیارت قبر پیامبر خدا از نظر قرآن و سنت عملی شرعی و مورد قبول است و در طول تاریخ اسلام مسلمانان به این عمل مبادرت می‌ورزیدند و در این راستا به کمالاتی هم دست یافتند، اما بزرگان وهابیت معتقدند که سفر برای زیارت قبر پیامبر خدا حرام است و کسانی که به زیارت قبر پیامبر بروند مشرک و کافرند! ...