رضاشاه

رشوه گرفتن رضاشاه از یک شرکت انگلیسی برای تأمین منافع آن شرکت و ضرر زدن به ایران
11/17/1402 - 09:51

رشوه گرفتن رضاشاه | دکتر مَجد، استاد تاریخ دانشگاه پنسیلوانیا در ایالات متحده (University of Pennsylvania) نوشتند:

06/15/1400 - 09:39

هنوز هم هستند دراویشی که از روزگار خوشی که در سلطنت ستم‌شاهی داشتند می‌گویند و هنوز هم به آنها اظهار ارادت می کنند. صلاحی بارها در سخنان خویش شاه را اعلیحضرت خوانده و در جدیدترین صحبت خویش به دنبال تطهیر چهره ضد دین رضاخان بوده و مدعی است که کتاب پند صالح به سفارش رضاخان نوشته شده است! درحالی که بی دینی رضاخان شهره آفاق است.

04/18/1394 - 16:12

زمینه‌های تغییر پوشش زنان در ایران را می‌بایستی در تجددگرایی و گرایش دختران و بانوان ایرانی به زنان و دختران غربی، گسترش سازمان‌های آموزشی در ایران به شیوه‌های غربی و تغییر لباس مردان جستجو کرد که توسط کنگره زنان شرقی، تشکّل بانوان ایرانی و نیز سازمان‌ها و کلوپ‌های متعدد زنان و اجرای مراسم‌های ویژه هموار شد. زمزمه‌های اولیۀ تغییر پوشش زنان در سال...