راه حل دو کشوری

69 درصد از یهودیان آمریکا حامی راه حل دو کشوری
10/08/1401 - 15:35

بر اساس نظرسنجی که سازمان های آمریکایی انجام دادند، ۶۹ درصد از یهودیان آمریکایی با راه حل دو کشوری برای پایان منازعه با فلسطینی ‌ها موافق اند؛ زیرا پذیرش تک‌ کشوری را به خاطر توانمندی‌ های هسته ‌ای ایران و نیز رو به رشد بودن جمعیت فلسطینی ها، فاجعه و خطر بزرگ می دانند.

64 درصد از صهیونیست ها موافق راه حل دو کشوری
08/09/1401 - 10:47

با وجود اختلاف ‌نظرها در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی درباره راه ‌حل دو کشوری، آمارها بیانگر آن است که حدود 64 درصد از شهرک نشینان صهیونیستی موافق ارائه راه حل دو کشوری برای حل مسأله فلسطین هستند.

لوازم پذیرش راه حل دو کشوری در فلسطین
05/10/1401 - 12:35

مخالفان راه حل دو کشوری عبری و عربی، این طرح را به خاطر داشتن لوازم منفی نظیر به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی، فراهم شدن زمینه ستم بیشتر و غارت سایر اراضی فلسطین توسط این رژیم و نجات صهیونیسم از سقوط، خطرناک دانسته و از پذیرش آن خودداری کردند.