حاخام

03/09/1403 - 10:31

خاخام حییم صوفا پس از ثبت پیام تسلیت خود به دولت و ملت ایران در دفتر یادبود این شهیدان گفت: زمانی که خبر این واقعه را شنیدم برایم بسیار دردناک بود و گریستم و به اینجا هم که آمدم با عکس ایشان روبرو شدم گریه‌ام گرفت.

03/08/1403 - 09:27

حاخام یهودی که برای شرکت در تشییع جنازه ایت الله رئیسی شرکت کرده بود، ما جرا را این گونه توصبف می کند.

03/05/1403 - 09:55

حاخام های صهیونیست به خاطر اتفاق پیش امده برای رئیس جمهوری اقدام به شادی کردند.

03/02/1403 - 09:51

حضور حاخام‌های یهودی در مراسم تشیع آیت‌الله رئیسی ....

01/29/1403 - 11:09

یهودیان سنتی در قدس اشغالی، به تصویب احتمالی قانون لغو معافیت از خدمت در ارتش، اعتراض کردند.

01/15/1403 - 14:17

 نمایش کودکانه حاخام ها ...

01/07/1403 - 10:58

در این ویدئو عکس العمل جالب حاخام های ارتدوکس یهودی نسبت به پوشش بد یک مرد را شاهدیم! به نظر می‌رسد این حساسیت نسبت به زنان خیلی بیشتر باشد.