تهاجم فرهنگی

حجاب
01/16/1402 - 16:01

برهنگی از جمله برنامه دشمنان برای سلطه فرهنگی بر جوامع اسلامی است. سلطه‌گران همواره سعی داشته و دارند تا با ترويج بی‌بندوباری و بی‌حجابی سنت‌ها و آداب‌ و رسوم ملی و مذهبی ملت‌ها را خدشه‌دار كرده و آنان را با فرهنگ خود بيگانه سازند و از اين طريق بر ملت‌های مسلمان تسلط يابند.

محسن زمانی
12/13/1401 - 10:18

استعمارگران امروزه سعی می‌کنند علاوه بر لشکرکشی و به راه انداختن جو ترس و وحشت، با در اختیار گرفتن رسانه‌های عمومی، افکار عمومی جهان را در اختیار داشته باشند، تا به این وسیله اعمال ننگین خود را در سرزمین‌های اسلامی، از جمله جنایات استکبار جهانی و صهیونیست‌ها را در فلسطین، افغانستان، عراق، سوریه و ... توجیه کنند.

تبلیغ بهائیت در ایران, تهاجم فرهنگی, حکومت بهائی
11/05/1401 - 16:56

تشکیلات بهائیت برای سلطه بر ایران و تشکیل حکومت موهومش، نیازمند اجرای طرح تحول فرهنگی و دین زدایی از جامعه با هدف تغییر بافت جمعیتی است. لذاست که دشمن سیستماتیک خواندن بهائیت برای نظام اسلامی، دین و حتی هویت ایرانی، حرفی مستند و هشداری مهم است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
08/24/1401 - 16:04

دولت های استعمارگر و متجاوز انگلستان و آمریکا بر اساس سابقه تاریخی حضور در ایران و نفوذی که در دربار پهلوی داشته، همواره بحران‌هایی را در کشور به راه انداخته تا از این طریق با ایجاد اختلاف در ملت و مشغول کردن مردم در درگیری‌های داخلی، فرقه‌سازی‌های دروغین و به راه انداختن نزاع‌های قومی و مذهبی، جای پای خود را محکم کنند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/19/1401 - 13:39

مقام معظم رهبری (مدظله) تهاجم فرهنگی را تهاجم یک مجموعه سیاسی یا اقتصادی به بنیان های فرهنگی یک ملت، برای اجرای مقاصد خاص خود و اسارت آن ملت بر می‌شمارد که در این هجوم، باورهای تازه‌ای به زور و به قصد جایگزینی با فرهنگ و باورهای ملی آن ملت، وارد جامعه می‌شود.

عوامل سقوط اندلس
01/23/1401 - 10:38

مسلمانان در سال 92 موفق به فتج شهر "اندلس" در جنوب اسپانیا شدند و این منطقه حدود 1000 سال تحت حکمرانی مسلمانان بود. سقوط آندلس عوامل متعددی دارد، اما یکی از مهم ترین عوامل، ترویج فساد و فحشا توسط مسیحیان بین مسلمانان بود. مسیحیان با برنامه ریزی های دقیق، باعث تغییر ارزش های مسلمانان شدند تا روحیه مقاومت و جهاد را از آنها سلب نمایند.