تقوا

ماه رمضان ماه تقوا / اثر تقوا
01/15/1402 - 17:12

ازجمله ویژگی‌های ماه رمضان، امید رسیدن روزه‌ داران به تقواست. رهبر انقلاب در سخنرانی‌های خود در ماه رمضان در مورد تقوا فرمودند محصول ماه رمضان، تقواست؛ ماه رمضان در ما ذخیره تقوا ایجاد می‌کند و در اثر تقوا، علم، هدایت، رحمت الهی، فلاح و رستگاری از سوی خداوند به انسان عطا می‌شود. تقوا به انسان فرقان و قدرت تشخیص حق از باطل می‌دهد و موجب می‌شود از قدرت‌های غیر خدا نترسیم.

تقوای شخصی و تقوای اجتماعی
01/14/1402 - 17:16

ازجمله ویژگی‌های ماه رمضان، امید رسیدن روزه‌داران به تقواست؛ رهبر انقلاب در سخنرانی‌های متعددی که در ماه رمضان داشتند، در مورد تقوای فردی و تقوای اجتماعی سخن گفتند؛ همچنین ایشان در توضیح ابعاد مختلف تقوا، کلام امام سجاد (ع) را نقل می‌کنند که امام با این بیان، مؤمنین را به ابعاد جدیدی از معنای تقوا، مفهوم تقوا و مصادیق تقوا متوجه می‌کنند که برخی تقوای فردی و برخی تقوای اجتماعی است.

معنی تقوا در کلام رهبری
01/14/1402 - 17:11

ازجمله ویژگی‌های ماه رمضان، امید رسیدن روزه‌ داران به تقواست. رهبر انقلاب در سخنرانی‌های خود در ماه رمضان در مورد تقوا سخن گفته‌اند؛ ازجمله تقوا را با عبارت‌های «به خود پرداختن»، «مراقبت از خویش»، «عنان خویش گرفتن»، « پروا کردن؛ ملاحظه کردن» و در تقابل با اغوای شیطان معنا کرده‌اند.

روزه
01/03/1402 - 12:02

کارهای خوب و بد بر زندگی انسان تأثیرگذار است و یکی از چیزهایی که در آینده و سرنوشت انسان تأثیر منفی می‌گذارد گناه است. از راهکارهای مهم پرهیز از گناه، تقویت اراده باطنی است که این مهم با روزه‌داری محقق می‌شود.

02/26/1400 - 13:19

ما در جنگ تحمیلی دعوای روی ریاست گردان نداشتیم، چرا؟ چون آن‌جا بحث جان دادن در میان بود و هرکسی فداکارتر و جنگ‌جوتر بود رییس می‌شد. اساس مدیریت در اسلام نیز چنین است هرکس که فداکارتر است باید جلو برود و دعوایی نباید در بین باشد.