بزالل اسموتریچ

منشأ هرج و مرج و بحران کنونی در رژیم صهیونیستی
11/25/1401 - 16:31

به اذعان خود صهیونیست‌ها، بن غفیر و اسموتریچ، به خاطر گرفتن تصمیم‌های جنجالی و نیز تلاش برای حاکم کردن عقاید دینی مذهبی، منشأ هرج و مرج و بحران کنونی در داخل مناطق اشغالی رژیم صهیونیستی هستند.

خطر ائتلاف جدید راست گرایان افراطی برای اعراب فلسطینی(قسمت نخست)
08/25/1401 - 14:40

ائتلاف جدید راست گرایان افراطی که توسط شخص نتانیاهو ایجاد شد، پیامدهای خطرناکی برای اعراب فلسطینی دارد؛ زیرا برای نخستین بار در طول تاریخ رژیم صهیونیستی، یک دولت صرفاً راست گرا بدون هیچ گونه ائتلافی با چپ و میانه تشکیل می شود. نمایندگان این ائتلاف نظیر اسموتریچ، اعراب فلسطین را تروریست می دانند که اگر به شهروندان یهودی خدمت نکنند، باید کشته شوند.