بررسی روایت

ملائکه
08/15/1402 - 12:23

برخی روایات شیعه با کلماتی بیان شده که از ظاهر آن، تجسیم و جسمانیت خداوند برداشت شده است؛ در توضیح آن گفته می‌شود، شیعه معتقد به عدم جسمانیت و مرئی بودن خداست و هر چه با آن منافات داشته باشد، باید تأویل گردد؛ رواياتی که در آن معرفت به خداوند محال خوانده شده، بر رؤيت با چشم ظاهر و روایاتی که وصول و لقاء خدا را ممکن دانسته، بايد بر رؤيت قلبی حمل گردند.

بین الحرمین
08/14/1402 - 12:49

برخی روایات شیعه درباره زیارت امام حسین(ع) و عرضه اعمال بندگان، با کلماتی بیان شده است که از آن تجسیم و مکان داشتن برای خدا برداشت شده است؛ در توضیح آن گفته می‌شود، شیعه معتقد به عدم جسمانیت و مرئی بودن خداست و هر چه با آن منافات داشته باشد، باید تأویل گردد.

حدیثی از امام باقر
08/13/1402 - 13:06

دشمنان شیعه به حدیثی از فروع کافی ایراد گرفته‌اند و برای قبولاندن به مخاطبانشان، در معنای روایت تحریف کردند. اگر به درستی معنا شود، هیچ قبحی در این گزارش وجود ندارد، بلکه مسئله‌ای منطبق بر علم و دین است. آراستگی برای همسر در معارف دینی تأکید شده و روانشناسان نیز رعایت آن را لازم می‌دانند.

بررسی روایت تکتف در صحیح مسلم
08/26/1400 - 08:20

اهل سنت اعتقاد دارند، تکتف یا تکفیر و قبض، سنت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده و با استناد به روایت صحیح مسلم، از صحت اعتقاد خود اطمینان دارند. با بررسی روایت تکتف در صحیح مسلم، تضعیف آن مشخص می‌شود و در نتیجه، عمل به تکتف از اساس رد می‌شود.