ام المؤمنین

02/14/1399 - 11:14

این سؤال یکی از مسائل پیچیده در تاریخ صدر اسلام است، و به جهت اینکه بسیاری از بزرگان اهل سنت و راویان و تاریخ نویسان پیرو مذهب خلفا در صدر اسلام خوش نداشتند، شخصی را بالاتر از عایشه در بین همسران پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معرفی کنند؛ دست به پاره‌ای روایات دروغین و استدلالات باطل زده‌اند، که اختلافاتی را در تاریخ به وجود آورده‌اند، اما با اینکه طراحان این سیاست...

10/10/1396 - 11:18

خداوند فرمان داده است که پس از رحلت پیامبر همسران آن حضرت، نمی‌توانند ازدواج کنند، که این حرمتی است برای پیامبر اکرم؛ اما در تاریخ آمده است که یکی از همسران پیامبر، خواهر اشعث مرتد شد و با عکرمه ازدواج کرد؛ ابوبکر تصمیم گرفت که آن دو نفر را بسوزاند، ولی به او گفتند به دلیل ارتداد، دیگر او ام المؤمنین نیست. ...