امام زمان و حضرت عیسی

امام زمان و عیسی مسیح
12/04/1402 - 11:02

طبق روایت متعدد، در دروان ظهور امام زمان (عج) حضرت عیسی (ع) از آسمان نازل شده و پشت سر ایشان نماز می خوانند.