امام زمان(ع)

احمد بصری
05/21/1402 - 09:32

عباس فتحیه با مغالطه‌ای آشکار بیان می‌کند که برخلاف تصور عموم، آن کسی که در بین رکن و مقام با او بیعت می‌شود، احمد بصری است؛ درصورتی که آن کسی که بین رکن و مقام با او بیعت می‌شود، کسی است که زمین را پر از عدل و داد می‌کند و به اعتراف احمد بصری، این وظیفه توسط حجت بن الحسن(ع) انجام می‌شود.

امنیت در سایه سار حکومت جهانی امام زمان(عج)
12/06/1401 - 11:55

عصر کنونی به خاطر خوی استعمارگری کشورهای غربی، روزگاری را سپری می‌کند که در نقاط مختلف کره زمین، روزی نیست که جنگ و کشتاری به خود ندیده باشد و گویا این جنگ‌ها تا زمان ظهور ادامه خواهد داشت و با تشکیل حکومت جهانی مهدوی امنیت بر سراسر عالم برقرار خواهد شد.

سلامتی و طولانی عمر در سایه حکومت امام زمان(ع)
12/06/1401 - 11:53

یکی از دغدغه‌های بشر در عصر کنونی درمان بیماری‌های بسیارزیادی است که جان بسیاری از انسان‌ها را تهدید کرده و بسیاری از آنها را به کام مرگ می برد و در عصر حکومت امام زمان(عج) سطح بهداشت به نهایت خویش رسیده و عمر‌ انسان‌ها طولانی خواهد شد.

12/03/1401 - 15:26

شیعیان به خاطر اعتقاد راسخ به امام زمان(ع) هیچگاه در بن بست افسردگی قرار نمی گیرند و همیشه به امداد ناظری مهربان و توانمند که در سختی ها به آنها عنایت و توجه دارد، امید دارند.