التقاط در تصوف

02/01/1398 - 23:25

پیروان فرقه‌ی صوفیه در ادعایی، تمام آداب و اعمال خود را اسلامی دانسته و برای فریب و جذب مردم ساده لوح، به آن رنگ و لعاب اسلامی زدند، در حالی که خیلی از این آداب و اعمال در این فرقه، منشأ غیر اسلامی داشته و از ادیان و مذاهب دیگر اقتباس گردیده است.

09/26/1396 - 08:42

تصوف در حقیقت، مخلوطی از تفکرات فرقه‌ها و ادیان مختلفی همچون هندو است. زیرا برخی از اعتقادات و آئین‌های صوفیانه همچون مجلس ذکر و شریعت‌گریزی، که مورد تأیید اسلام نیست، مشابه همان اعتقاد را در عرفانی همچون عرفان هندو می‌بینیم.