تصوف زهر اهل سنت به تشيع

  • 1391/12/18 - 02:34
اهل سنت با به وجود آوردن تصوف زهري خطرناك به پيكر تشيع وآرد كردند.
تصوف زهر اهل سنت به تشيع

سوابق صوفیه نشان می‌دهد که صوفیان نخستین و کسانی که این بدعت را درست کردند‌، بیشتر سنی مذهب بودند.

مانند: جنید بغدادی، ابوهاشم کوفی، منصور حلاج، ابوحلمان دمشقی، قطب الدین حیدر، مولوی‌، بایزید بسطامی‌، عطار‌ و سنایی .

حال سوال بنده اين است كه چگونه یک سنی می‌تواند قطب شود و به جایی برسد که جانشین ائمه (ع)شود و می‌تواند دستگیری کند!ا البته فرقه‌ گنابادیه نسبت به برخی از افراد مثل حسن بصری و برخی دیگر از سران تصوف، خود را بی قید نشان داده و سعی کرده‌ در سلاسل خود اسمی از حسن بصری نیاورد. عمده ترین توجیه برای شیعه نشان دادن آنها، تقیه کردن آنان است.

در فصلنامه‌ی عرفان ایران که ارگان رسمی فرقه نعمت اللهی گنابادی است نوشته شده است: صوفیه در زمان امامان بزرگوار، شاگردی و تقیه به شیوه‌ی ائمه معصومین (ع)را داشته‌اند.[1]

در جایی دیگر برای رفع این شبهه می‌نویسد: چندان دربند اظهار تشیع معنوی خود نبودند و به اقتضای مولد (محل تولد) و اجتماع محل رشد خود، بالطبع به یکی از مذاهب فقهی اهل سنت عمل کرده‌اند.[2] حتی برای حل این مشکل، تعریف جدیدی از شیعه و سنی ارائه داده اند.

دکتر آزمایش از بزرگان فرقه ‌گنابادیه در اروپا می‌گوید:سنی کسی است که پیرو رسول خدا بوده و نه دشمن علی و اولاد او باشد و نه دشمن خلفای راشدین. به این ترتیب کسی که از خلفای راشدین بدگویی کند رافضی است و کسی که با علی(ع) مخالفت کند خارجی است کسی که به خلفای راشدین و به آل رسول الله(ص) احترام بگذارد و حرمت آنان را مراعات نماید و سنت رسول خدا (ص) را نیز پاسدار باشد سنی محسوب می‌شود.

به این اعتبار است که بسیاری از بزرگان تصوف و عرفان مانند سنایی، مولانا، عطار و شاه نعمت الله ولی خود را سنی خوانده‌اند.[3]

دکتر نور علی تابنده، قطب این فرقه در کمال تعجب می‌گوید:خلافت، حق علی نبود؛حق ملت بود ؛یعنی ما مسلمین حق داشتیم که بعد از پیامبر به عنوان جانشین او خلیفه‌ای مثل علی داشته باشیم. او با زیرکی تمام، خلافت را حق مردم می‌داند و می‌خواهد بگوید خود مردم نخواستند این حق را به علی(ع)بدهند و وظیفه از دوش ایشان ساقط شد. او نمی گوید اینها خلافت را غصب کردند.

خواجه عبدالله انصاری می‌گوید:از میان2000صوفی که شناخته ام، تنها دو نفر از آنها مذهب رافضی داشتند.[4]

نویسندگانی از خود صوفیه هم مثل اسدالله خاوری و دکتر نصر، سعی در اعتراف به این نکته دارند که تصوف سابقه‌ی سنی گری دارد و با دادن لقب شیخ شهید به نجم الدین کبری سعی کردند او را شیعه جلوه دهند که این ادعا فاقد مدرک است. دکتر تابنده می‌گوید:هر کسی امامت حضرت علی(ع)را قبول داشته باشد، از نظر ما شیعه محسوب می‌شود و اگر رد کند سنی محسوب می‌شود. جنید که به ادعای همه‌ علمای سنی از اهل سنت است، از طرف امام قطب می‌شود!و هیچ کسی جز صفی علیشاه در صد ساله‌ اخیر ادعای شیعه بودن جنید را نداشته است!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع:

[1]. فصلنامه عرفان ایران، ش3، ص108.

[2]. همان، ش3، ص108.

[3]. مجموعه مقالات درباره شاه نعمت الله ولی، ص49.

[4]. تصوف وتشیع، ص113ش

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.